Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ei usko korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuvan. Järjestö esittää valintakokeiden poistamisen sijaan niiden muuttamista vähemmän valmistautumista vaativiksi. Vasemmistonuoret esittää valintakokeisiin mallia, jossa kokeeseen kuuluva aineisto annettaisiin hakijalle vasta kokeessa. Koe testaisi silloin enemmän luetun ymmärtämistä ja tiedon soveltamista. Se olisi myös ulkoa opettelua ja pänttäämistä hyödyllisempää akateemisessa opiskelussa.

Vuonna 2020 voimaan astuvassa korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistuksessa yhteispistevalintajärjestelmä lopetetaan ja siirrytään ylioppilastodistusta painottavaan valintaan. Valintakoemahdollisuus säilytetään niille, joilla ei ole vertailukelpoista todistusta tai joiden ylioppilasarvosanat eivät riitä opiskelupaikkaan. Uudistuksella tavoitellaan joustavampaa siirtymistä  toiselta asteelta korkea-asteelle sekä opiskelijavalintaprosessin ja valintakoevalmistautumisen keventämistä.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ei usko uudistuksen vähentävän välivuosia, sillä nuoret eivät halua ottaa vastaan opiskelupaikkaa ensikertalaisuusstatuksen menettämisen pelossa. ”Sen sijaan, että nuoret yrittäisivät uudelleen pääsykoetta, he käyvät uusimassa ylioppilaskokeitaan”, Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Emilia Koistinen sanoo. “Uudistus voi johtaa jopa siihen, että tietyillä suosituilla aloilla valintakokeeseen osallistutaan entiseen tapaan, jos opiskelupaikka on jäänyt saamatta. Tällöin hakuprosessi ei kevene suunnitellusti.”

Uudistuksen myötä pyritään myös hyödyntämään  aiempaa tehokkaammin valtakunnallisesti vertailukelpoista ylioppilastodistusta. Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ei kuitenkaan pidä ylioppilastutkintovertailua täysin yhdenmukaisena. ”Alueellisesti esiintyy suuria eroja kurssien saatavuudessa ja opetuksen tasossa. Suurten kaupunkien lukioilla on mahdollisuus järjestää koulukohtaisia soveltavia kursseja, joilla opiskelijat saavat selvän etulyöntiaseman. Samaan aikaan pikkukaupungeissa ei voida järjestää edes kaikkia valtakunnallisia syventäviä kursseja, jotka siis sisältyvät myös ylioppilaskokeen koealueeseen”, Emilia Koistinen toteaa. “Eri vuosien ylioppilasarvosanatkaan eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vaikeustaso vaihtelee.”

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret toteaa, ettei valintakokeiden poistaminen vähennä valmistautumisstressiä, vaan aikaistaa sen jo lukion alkuun. Uudistus johtaa siihen, että nuoren täytyy tietää jo lukion aloittaessaan hyvin tarkkaan, mitä haluaa jatkossa opiskella, jotta osaisi tehdä tarvittavat kurssivalinnat. Valintakokeisiin valmistavat valmennuskurssit vaihtuvat ylioppilaskokeisiin valmentaviksi.

”Jo nyt monet maksavat esimerkiksi matematiikan tai kielten ylioppilaskokeiden valmennuskursseista. Tämä sotii myös maksuttoman toisen asteen koulutuksen tavoitetta vastaan”, Koistinen harmittelee.

Lisätiedot:
Emilia Koistinen, yhdistyksen hallituksen jäsen: 0405094500
Emma Lindqvist, yhdistyksen puheenjohtaja: 0445405545