Nauravia ihmisiä istumassa rappusilla.

Vasemmistonuorten valtakunnallisesta toiminnasta valtaosa tapahtuu jaostoissa ja työryhmissä. Kumpiinkin voi liittyä mukaan koska vain ja kaikki halukkaat Vasemmistonuoret otetaan mukaan! Käytännössä ryhmien työskentely tapahtuu Vanukeskustelussa ja ryhmään liittyminen tarkoittaa että sinut lisätään ryhmän kanavalle. Voit pyytää lisäystä Vanukeskustelussa järjestösuunnittelijalta tai käyttää allaolevaa lomaketta!

Jaostot ja työryhmät työskentelevät omien suunnitelmiensa mukaisesti. Iso osa kommunikoinnista tapahtuu verkossa, mutta myös kokoontumisia järjestetään. Osallistuminen vaatii jonkin verran aikaa ja sitoutumista. Toiminta on vapaaehtoista ja omaa osallistumistaan voi säädellä omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan. Keskusjärjestön hallitus ja työntekijät antavat tukea jaostoille ja työryhmille.

Ilmoittautuminen jaostoihin ja työryhmiin: https://extra.vanu.fi/jaostottyoryhmat20222023

 

Jaostot

 • AgitProp -jaosto: AgitProp -jaoston tehtäviin kuuluu järjestön sisäisen ja ulkoisen kulttuuritoiminnan, -sisällön ja -materiaalin tuottaminen, esimerkiksi vasemmistolaisen musiikin, kirjallisuuden, tapahtumien ja taiteen muodossa. Jaosto pyrkii herättämään henkiin vasemmistolaista kulttuuritoimintaa ja levittämään poliittista sanomaa laajemmin taiteen keinoin.
 • International commitee: International Committee is in contact with other left-wing youth organizations in Europe and all over the world. It also follows international news and comments on international issues. 
 • Sateenkaarijaosto: Sateenkaarijaosto tukee Vasemmistonuorten työtä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien eteen.
 • Svenskspråkiga utskottet: Svenskspråkiga utskottet ordnar Vänsterungas verksamhet på svenska. Utskottet använder enbart svenska i sin verksamhet och material, men flytande språkkunskaper krävs inte för att kunna delta, endast intresse att komma med och lära sig!
 • Työmarkkinapoliittinen jaosto: Työmarkkinapoliittinen jaosto seuraa työmarkkinapoliittista tilannetta ja ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin. Jaoston tehtävänä on myös tutustuttaa ja aktivoida nuoria ay-toimintaan, sekä rakentaa yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa.

Jaostot toimivat kahden vuoden jaksoissa ja niistä päätetään liittokokouksissa. Jaostojen tarkoitus on antaa jäsenistölle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita he voivat käyttää järjestön sisällä ja sen ulkopuolella.

 

Työryhmät 

 • Ilmianna vuokranantajasi -kampanjan työryhmä: Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuokralaispoliittisen kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa syksyllä 2022.
 • KansalaisfoorumiTyöryhmä edistää Vasemmistonuorten tavoitetta perustaa ilmastoasioiden kansalaisfoorumi Suomeen. Se kirjoittaa kannanottoja ja mielipidekirjoituksia sekä järjestää tapahtumia joissa kansalaisfoorumin ideaa levitetään puolueisiin ja järjestöihin.
 • Luonto- ja retkeilyaiheinen työryhmä: Työryhmä suunnittelee ja järjestää eritasoisia luonto- ja vaellusretkiä, jotka ovat avoimia kaikille Vasemmistonuorten jäsenille.
 • Poliittisen ohjelman työryhmä: Työryhmä valmistelee pohjan Vasemmistonuorten poliittiselle ohjelmalle, joka hyväksytään liittokokouksessa 2023. Lisäksi työryhmä valmistelee pohjan täysin uudelle periaateohjelmalle, joka linjaa järjestön toimintaa määräävistä periaatteista. 
 • Talouspoliittisen kampanjan työryhmä: Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa ensisijaisesti jäsenistölle suunnitellun, koulutuksellisen talouspoliittisen kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa vuoden 2023 aikana.
 • Toisiksi vaarallisin -kampanjan työryhmä: Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähisuhdeväkivaltaan pureutuvan kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa talvella 2022–2023.
 • Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä: Työryhmä laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen asiakirjan, joka hyväksytetään vuoden 2023 liittokokouksessa tai jäsenäänestyksellä.
 • Vammaispoliittisen kampanjan työryhmä: Työryhmä jatkaa vammaispoliittisen kampanjan pohjalta Vasemmistonuorten työtä vammaisten oikeuksien edistämiseksi.

Työryhmät toteuttavat ja kehittävät järjestön toimintaa, mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja tukevat jäsenten omaa aktiivisuutta. Työryhmiä voi perustaa milloin tahansa tarpeen mukaan. Työryhmä perustetaan määräajaksi, jonka jälkeen työryhmä esittää hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan. 

 

Perusta oma työryhmä!

Onko sinulla hyvä idea, jonka tahtoisit toteuttaa? Kerää neljän hengen toveriporukka ja esitä hallitukselle työryhmän perustamista!

Työryhmän perustamista haetaan vapaamuotoisesti ylläolevalla lomakkeella. Jäsenten esittämä työryhmä voidaan jättää perustamatta vain painavista syistä.

Hallitus perustaa työryhmän, päättää sen toimikauden, tavoitteet ja käytettävissä olevat taloudelliset ja työntekijäresurssit sekä avaa haun työryhmään. Työryhmään voi hakea kuka tahansa Vasemmistonuorten jäsen. Työryhmä perustetaan määräajaksi, jonka jälkeen työryhmä esittää hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan.

 

Lisätietoja

Arla Kaukua 
Järjestösuunnittelija
arla.kaukua[at]vasemmistonuoret.fi
045 662 8206