Hyppää sisältöön

Hallituksen mielestä köyhänä syntyneen on pysyttäväkin köyhänä

Hallitus on systemaattisesti harjoittanut törkeää luokkapolitiikkaa. Kaikki viime vuoden joulukuussa läpi menneet sosiaaliturvaleikkaukset kohdistuvat lapsiin, työttömiin yksinhuoltajiin ja opiskelijoihin. Kelan arvioiden mukaan yksinasuvan työttömän köyhyys lisääntyy noin 5 prosenttiyksikköä. Yksinhuoltajanuorten kohdalla pienituloisuus kasvaa noin 3 prosenttiyksikköä. Luvut todistavat hallituksen julmasta sukupolvipolitiikasta, jossa köyhiä nuoria rangaistaan.

“Hallituksella on ollut selkeä tavoite välittää vain yhteiskunnassa pärjäävistä ja vahvoista. Haavoittuvaisessa asemassa olevien nuorten tilanne ei ole kiinnostanut. Monet nuoret sosiaaliturvaleikkausten myötä yhä joutuvat syvemmälle köyhyysloukkuun, kun hyväosaiset nauttivat verokevennyksistä”, toteaa varapuheenjohtaja Jenny Kasongo.

Kelan arvioiden mukaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset kohdistuvat eniten niihin nuoriin, joiden toimeentulo on nyt jo heikkoa. On sanomattakin selvää, että Orpon hallitus on valinnut sosiaalipolitiikan ohjenuorakseen kasvattaa sosioekonomisten taustojen välisiä eroja. Nuoria aikuisia hallitus rankaisee kasvattamalla opiskelijoiden velkataakkaa, joka kasvaessaan keskimäärin yli 30 000 euroon hidastaa vaurastumista sekä opiskelun edellytyksiä.

Jo aikaisemmin syksyllä SOSTE laski hallituksen ajavan sosiaaliturvaleikkauksillaan 12700 lasta köyhyyteen. Pelastakaa Lasten kyselyssä 14% pienituloisten perheiden lapsista kertoi, että perheellä on pula ruuasta. Tämä onkin toiminut lähinnä polttoaineena hallituksen toimille, kun se kohdistaa leikkauksiaan juuri näihin kaikista köyhimpiin perheisiin.

“Hallitus tekee parhaansa, että köyhän perheen lapsi pysyy jatkossakin köyhänä. Se pahentaa syvää köyhyysloukkua ja kaikista köyhimpien kokemia arjen vakavia köyhyysongelmia, kuten nälkää. Sosioekonomiset erot kasvavat ja monien mahdollisuudet tasavertaisiin mahdollisuuksiin eriytyvät”, taustoittaa hallituksen jäsen Nuutti Ruotsalainen.

Hallitus on tietoisesti muuttamassa välittävää Suomea kohti kylmäkiskoiseen, välinpitämättömään yhteiskuntaan. Hallitukselle tärkeintä on pitää köyhänä syntyneet pysyvästi köyhänä.