Hyppää sisältöön

Hiilinegatiivisuus edellyttää systeemitason muutosta!

Vasemmistonuoret edellyttää, että kaikki suomalaiset kunnat ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä sekä pyrkivät hiilinegatiivisuuteen lähitulevaisuudessa tämän jälkeen. 

Ekososiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen vertautuu hyvinvointivaltion rakentamiseen. Työ tämän eteen monissa kunnissa on jo alkanut, mutta liian hitaasti. Ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamisessa on kyse systeemitason muutoksesta, jossa asetamme luonnon reunaehdot politiikan keskiöön. Siirtymää kohti hiilineutraalia ja hiilinegatiivista yhteiskuntaa tulee edistää yhtä lailla alueellisesti siinä missä laajemmin valtiollisen politiikan tasolla. 

Suomalaisten kuntien tulee tehdä pelkästään ilmastokestäviä päätöksiä!

  • Ilmastovaikutusten arviointi tulee ottaa päätöksenteon ja talouden ytimeen. Ilmastovaikutusten arviointia vahvistetaan osana kaikkea päätöksentekoa. Kuntien julkisia hankintoja tulee käyttää strategisena työkaluna ekologiselle rakenneuudistukselle. Ekologinen siirtymä toteutetaan reilun sekä progressiivisen kuntaverotuksen pohjalta.
  • Hiilinegatiiviseen siirtymään on sitouduttava. Kunnissa tulee valmistella taloudellisen budjetin lisäksi sitova ilmastobudjetti. Ilmastobudjetti määrittää kuntien eri sektoreiden päästöjen enimmäismäärät ja toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 
  • Kunnissa toteutetaan energiapolitiikkaa kestävästi. Kunnallisissa energiayhtiöissä pitää luopua kivihiilen ja turpeen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja korvata energiantuotanto ensisijaisesti polttoon perustumattomilla ratkaisuilla.
  • Elinkeinot ja asuminen ovat ympäristön kannalta kestäviä. Kunnat luovat ympäristöystävällisiä työpaikkoja, sekä tukevat ekologista yrittämistä ja yhteiskäyttökulttuuriin kannustavia yrityksiä. Kunnat tukevat ekologista ja kohtuuhintaista rakentamista sekä ehkäisevät alueellista segregaatiota.
  • Kuntien tulee pohjautua ekologiseen liikkumiseen. Tulevaisuuden kaupungeissa ympäristön kannalta kestävä valinta liikkua tulee olla itsestäänselvyys. Joukkoliikennettä kehitetään ja muutetaan maksuttomaksi, pyöräilyä vahvistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan. Liikkumisen tulee olla nuorille ja opiskelijoille helppoa.

Hyvinvointivaltio ei aikanaan rakentunut itsestään. Hiilinegatiivisten kuntien rakentaminen vaatii saman kokoluokan ponnistuksia, määrätietoisuutta ja keskittymistä oikeisiin asioihin. Tosiasiat tulee tunnustaa: nykyinen talousjärjestelmämme ei ole kestävä. Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi muuttaa kehityksen suunnan. 

Vaaditaan siis muutosta ja ennen kaikkea tehdään se!