Hyppää sisältöön

Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Buori sámiid álbmotbeaivvi!
Šiõǥǥ säʹmmlai meersažpeeiʹv!
Pyeri sämmilij aalmugpeivi!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Tänään 6.2. vietetään saamelaisten kansallispäivää, jolloin juhlistetaan saamelaista kulttuuria ja identiteettiä. Juhlistamisen lisäksi Suomella on kuitenkin vielä paljon tehtävää kolonialismin purkamisessa ja saamelaisten aseman parantamisessa. 

Marinin hallituksen epäonnistunut saamelaiskäräjälain uudistus kertoo suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta ymmärtämättömyydestä saamelaisuudesta sekä valtaväestön halusta puhua saamelaisten yli. Orpon hallitus on myös kirjannut tavoitteekseen lain uudistamisen. Nyt on korkea aika saattaa läpi lakimuutos, joka olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.

Samaan aikaan hallituksen väläytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden karsimisesta sekä  hyvinvointialueiden ja kuntien tiukkeneva taloustilanne synnyttää huolen palveluiden saatavuudesta saamelaisalueella ja saamen eri kielillä, jonka toteutuminen jo nykyisellään on usein riittämätöntä. 

Kulttuurin, identiteetin ja kielen lisäksi myös maankäyttöoikeudet ovat keskeisiä saamelaisten oikeuksien toteutumisessa. Vihreä siirtymä on välttämätön, mutta sitä ei tule toteuttaa vihreänä kolonialismina, jossa energiantuotanto siirretään alkuperäiskansojen maille heitä kuulematta. Niin uusiutuvan energian hankkeissa kuin kaivostoiminnassa tulee kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta. 

Suomen tulee:

  • Päivittää saamelaiskäräjälaki vastaamaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta
  • Ratifioida ILO169 -sopimus, jonka tarkoituksena on turvata alkuperäis- ja heimokansojen yhdenvertainen kohtelu muihin väestöryhmiin nähden sekä estää näiden kansojen kulttuurien ja kielten kuoleminen.
  • Parantaa saamenkielisten palveluiden saatavuutta kaikilla kolmella saamen kielellä. 
  • Vahvistaa saamelaisten maankäyttöoikeuksia ja tehdä päätöksiä paikallisyhteisöjen ehtojen mukaisesti saamenmaalla tapahtuvissa hankkeissa