Hyppää sisältöön

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry (Vanu), Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuoret ry:n toimistosihteeri, toimisto[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuoret ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva Vasemmistonuoret ry:n toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Vasemmistonuoret ry:n tapahtumiin ja toimintaan liittyen tiedottamiseen, analysointiin ja suunnittelemiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus
– Järjestössä toimimiseen liittyvät tiedot kuten piirin ja/tai osaston jäsenyys, liittymispäivämäärä, luottamustoimet ja osallisuudet järjestön tapahtumissa.

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään järjestöön liittymisen yhteydessä, toiminnan aikana, eri tapahtumiin ilmoittauduttaessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus
Vasemmistonuoret ry ei luovuta henkilötietoja yhdistyksen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Henkilötietorekisteri sijaitsee jäsen- ja toimistosihteerin hallinnoimalla palvelimella. Siitä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Alueellisilla työntekijöillä on pääsy vain oman piirijärjestönsä jäsenten tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus on lisäksi pääsihteerillä, jäsen- ja koulutussihteerillä sekä tiedottajalla. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea jokaisen käsittelijän huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tarkastusoikeus
Jäsenellä ja muulla rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella: Vasemmistonuoret ry /jäsen- ja toimistosihteeri, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää jäsen- ja toimistosihteerille henkilökohtaisesti.