Hyppää sisältöön

Jättäkää Viiankiaapa rauhaan

Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on yksi Euroopan viimeisistä luonnontilaisista aapasoista. Ainutlaatuinen alue on suojeltu sekä Suomen soidensuojeluohjelmassa että EU:n Natura-direktiivillä, mutta siitä huolimatta monikansallinen kaivosyhtiö Anglo American on kaavaillut alueelle kaivosta lähes kahden vuosikymmenen ajan ja suorittanut tänäkin talvena useita koeporauksia. Joulukuusta 2023 ympäristöaktivistit ovat toimineet alueella kairausten pysäyttämiseksi ja peruuttamattomien ympäristötuhojen estämiseksi.

Koeporaukset ovat tältä vuodelta päättymässä huomenna 15.3., mutta kaivoshanketta ei ole peruttu, vaikka Lapin Ely-keskus on todennut, että kaivoksen perustaminen alueelle olisi Suomen nykylakien vastaista. Kaivosluvan antaminen olisikin vaarallinen ennakkotapaus suojelualueille kaikkialla Euroopassa. Vasemmistonuoret osoittaa solidaarisuutta suon suojelijoille ja vaatii, että Viiankiaapa rauhoitetaan välittömästi kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä, ja että kaivoshanke haudataan lopullisesti. 

“On vaikea uskoa, että alueelle joka on kahdesti suojeltu voidaan rynniä suurilla koneilla jotka tuhoavat maaperää ja häiritsevät sen asukkaita. Näin kuitenkin on. Myös muilla suojelluilla alueilla Suomessa tehdään malminetsintää tälläkin hetkellä. Tämä ei ole kestävää, eikä sen tulisi olla laillista. Hallituksen tulee säätää kaivoslaki niin ettei tämä ole tulevaisuudessa enää mahdollista.”, sanoo Vasemmistonuorten hallituksen varajäsen Heta Uhtio.

Tällä hetkellä Suomen löyhä kaivoslaki mahdollista monikansallisten yhtiöiden vastuuttoman toiminnan. Suomen maaperästä löytyy monia kriittiseksi määriteltyjä mineraaleja, ja välttämätön siirtymä fossiilivapaaseen energiaan tulee tarkoittamaan myös lisääntynyttä kysyntää niille. Sitä suuremmalla syyllä kaivoslaki on uudistettava sellaiseksi, että se mahdollistaa yhtäältä mahdollisimman kestävän kaivostoiminnan ja toisaalta korvaamattoman luonnon suojelun. Lisäksi paikallisten asukkaiden päätäntävaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä kaivoslaissa.

“Ei voi olla niin, että jo kahdesti suojellun suon suojelu jää viimekädessä aktiivisten ihmisten harteille ja omalle riskille. Me emme voi asettaa kansainvälisten kaivosyhtiöiden voittoja ainutlaatuisen luonnon edelle. Koeporausten loppumisen tulee tarkoittaa sitä, että suolle ei enää palata vaan se rauhoitetaan lopullisesti.”, päättää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen