Hyppää sisältöön

Jokaisen tulee tietää tämä Gazan ja Israelin tilanteesta

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Miksi jokaisen tulee lukea tämä postaus 

7. lokakuuta 2023 alkanut sota Hamasin ja Israelin välillä on kestänyt vasta 4 kuukautta, mutta palestiinalaisten siviiliuhrien määrä on jo nyt yhtä suuri kuin lähes 2 vuotta sitten alkaneessa Ukrainan ja Venäjän sodassa.  

Tästä huolimatta osa länsimaista, Suomi mukaan lukien, tukee Israelia tässä poikkeuksellisen raa’assa hyökkäyssodassa käymällä asekauppaa Israelin kanssa, vaikenemalla ja äänestämällä sodan jatkumisesta YK:ssa. 

Kannatus Israelia kohtaan on sodan mittaan alkanut laskemaan, mutta Vasemmistonuorten mielestä ei lähellekään tarpeeksi. Siksi halusimme tehdä kattavan blogin, jotta kuka tahansa voisi ymmärtää tätä hankalaa hyökkäyssotaa paremmin ja puhua asiasta muille. 

Historia 

Suurimmat syyt Israelin ja Palestiinan sotiin juurtuvat toisen maailman sodan ympärille. Ennen maailmansotia Palestiinassa asui sovussa keskenään arviolta yli 500 000 muslimia, juutalaista ja kristittyä. Uskonnosta riippumatta heille alkoi muodostumaan yhteinen palestiinalainen identiteetti silloin maata hallitsevan Osmanien valtakunnan vaikutusvallan heikennettyä. Jopa yhteisiä rukoushetkiä muslimien ja juutalaisten välillä on dokumentoitu. Ennen sionismin nousua Palestiinan alueelle muuttaneita juutalaisia kohdeltiin hyvin. Heille tarjottiin suojapaikkoja ja heitä opetettiin viljelemään. 
 

Muutos tuli ulkopuolelta. Sionismi sai alkunsa Euroopassa 1900-luvulla juutalaisvastaisuuden kasvaessa. Sionistien tavoite oli luoda juutalaisille oma valtio. Ennen ensimmäistä maailman sotaa joukko sionisteja alkoi pikkuhiljaa muuttamaan Palestiinan alueelle. Sionistit vaativat valtiota juutalaisten hallittavaksi, ja heidän viestinsä palestiinalaisille oli selvä: mahdollisimman paljon maata juutalaisille ja mahdollisimman vähän arabeja. Aluksi tämä tarkoitti maan ostamista ja arabien palkkaamisen kieltämistä. Arabit haluttiin ajaa pois juutalaisten luota, ja muslimien ja juutalaisten veljeys loppui. 

Toisen maailman sodan jälkeen juutalaisten siirtolaisten määrä oli kasvanut. Juutalaisten ja arabien välit kävivät niin kuumina, että Palestiinaa hallitseva Iso-Britannia luopui vallasta ja YK:ssa päätettiin, että 55% Palestiinasta siirrettäisiin juutalaisten hallitsemaan Israelin valtioon. Siihen aikaan juutalaisten osuus populaatiosta oli 37%, ja he omistivat 7% maasta. Alueiden siirtäminen uudelle juutalaishallinnolle jätettiin juutalaisten ja arabien vastuulle, mikä johti taisteluihin ja sotiin. 

Mikä johtanut nykyiseen tilanteeseen 

Vuonna 1948 Israelin itsenäisyyden julistamisen jälkeen ympäröivät arabivaltiot valloittivat itselleen nyt Israelille kuuluvia entisiä Palestiinan alueita, koska valtiot pelkäsivät israelilaisten kohdistavan väkivaltaa Israelille siirretyillä alueilla asuviin palestiinalaisiin. Israel pärjäsi odotettua paremmin arabivaltioita vastaan, ja Israel valloitti myös alueita, jotka eivät kuuluneet sille YK:n päätöksen mukaan. 

Palestiinalaisten arabien pakkosiirtoja tehtiin jo ennen Israelin valtion syntyä, mutta sen jälkeen pakkosiirroista tuli massiivisempia. Alle puolessa vuodessa 440 000 palestiinalaista karkotettiin 220 eri kylästä, mikä johti myös palestiinalaisten joukkomurhiin. Taistelut jatkuivat vuosien ajan, puskien palestiinalaisia yhä pienempiin alueisin ja kasvattaen israelilaisten alueita. Nykyään Israelin varsinaisessa omistuksessa on 93% entisestä Palestiinasta, vaikka sille oli luvattu 55%. Palestiinalaisten pakolaisten määrä on tällä hetkellä noin 6 miljoonaa. 

Palestiinalaisille nykyään kuuluvat alueet ovat Gazan kaista ja Länsiranta. Nämä alueet ovat kuitenkin epäsuorasti edelleen Israelin vallan alla. Israel hallitsee Palestiinan alueiden rajoja, ilmatilaa, ihmisten ja hyödykkeiden liikkumista, turvatoimia ja ihmisten mahdollisuutta oikeusaseman tai henkilöllisyystodistuksen saamiseen 

Palestiinalaisten kaltoinkohtelun ja syrjinnän seurauksena on syntynyt vastarintaliikkeitä, mikä on johtanut myös nykyiseen Hamasin ja Israelin sotaan. 

Nykyisen sodan tilanne 

27 800 ihmistä kuollut 

—————————— 

26 600 palestiinalaista kuollut 

Joista ainakin 

10 000 lasta 

6 200 naista 

—————————— 

1 400 israelilaista kuollut 

Joista ainakin 

36 lasta 

(Osuutta naisista ei saatavilla) 

—————————— 

250 israelilaista kidnapattu, joista noin puolet vapautettu 

79 journalistia kuollut 

136 Gazassa ollutta YK työntekijää kuollut 

21 Gazalaista sairaalaa on menettänyt kyvyn toimia, ja loput Gazan sairaalat ovat vain osittain toiminnassa. 

Israelin sotarikokset 

Israelin toimet täyttävät selvästi sotarikosten ja jopa kansanmurhan kriteereitä 

Israel on saartanut koko Gazan ja estänyt lähes kaiken ruoan, veden, polttoaineen ja muiden tarvikkeiden viennin Gazaan. Koko Gazan väestö kärsii kriisitason nälästä. Siviileiden näännyttäminen on sotarikos. Kollektiivinen rangaistus on sotarikos. 

Israel on kohdistanut pommitustaan asuinrakennuksiin, kouluihin ja YK:n alaisiin alueisiin. Noin puolet koko Gazan rakennuksista on tuhottu. Kohdistettu pommittaminen on sotarikos. 

Israel on pommittanut moskeijoita. Palvontapaikan pommittaminen on sotarikos. 

Israel on pommittanut sairaaloita ja tuhonnut ambulansseja. Terveyspalveluihin hyökkääminen on sotarikos. 

Israel on tappanut journalisteja. Journalistien tappaminen on sotarikos. 

Israel on teloittanut antautuneita palestiinalaisia. Antautuneen ihmisen tappaminen on sotarikos. 

Israelin toimet vastaavat kansanmurhaa. 

Antisionismi ei ole antisemitismiä 

Sionismi on nationalistinen aate, jonka mukaan juutalaisten pitäisi luoda oma valtio juutalaisia varten saadakseen turvaa heihin kohdistetuilta vainoilta. Ensimmäiset sionistit tekivät kuitenkin selväksi, että Israel tulisi toteuttaa kolonialistisella tavalla. Sionismin nimissä on varastettu palestiinalaisilta koteja, ja palestiinalaisia on syrjitty ja tapettu.  

Kaikki juutalaiset eivät tue sionismia eikä sionismi tue kaikkia juutalaisia. Sionismi ei kuulu juutalaiseen uskontoon ja moni näkee ne hirmuteot, joita sionismilla on saatu aikaan. Israelissa on hierarkia, jossa eurooppalaiset juutalaiset ovat ylimpänä. Muualta tulleet juutalaiset ovat kohdanneet syrjintää ja väkivaltaa. 

Antisemitismi on kuitenkin kasvanut ympäri maailmaa ja siihen tulee puuttua myös kaikin keinoin.  

Hamas 

Hamas on yksi monista sotilaallisista järjestöistä, jotka luotiin vastustamaan Israelin valloituksia ja sortoa. 

Hamas on 1980-luvulla Muslimiveljeskunta-nimisestä järjestöstä irtaantunut sotilaallinen liike. Muslimiveljeskunta perustettiin tekemään hyväntekeväisyystyötä ja vahventamaan islamin asemaa Egyptissä. Sen periaatteet kielsivät väkivallan, minkä takia siitä irtaantui sotilaallinen joukko. 

Hamasista tuli terroristinen järjestö, koska se teki itsemurhapommituksia ja ampui raketteja Israeliin. Nykyinen sota sai alkunsa, kun Hamas ampui tuhansia raketteja ympäri Israelia, läpäisi vahvasti vartioidun rajan ja hyökkäsi läheisiin kyliin tappaen noin 1400 ihmistä ja kidnapaten noin 250 ihmistä. 

Hamas hallitsee Gazaa myös poliittisesti. Vuonna 2006 Hamas sai enemmistön Palestiinan hallinnon parlamentissa ja muodosti hallituksen Palestiinassa. Länsirantaa hallitseva Fatah syrjäytti Hamasin omalta alueeltaan, joten Hamas hallitsee vain Gazaa. Vuoden 2006 jälkeen ei ole käyty vaaleja. 

Mitä ratkaisuja 

Palestiinalaiset militaristiset järjestöt muodostuvat torjumaan Palestiinalaisiin kohdistunutta sortoa ja syrjintää. Mikäli Israel jatkaa väkivaltaa, valloitusta ja syrjivää politiikkaa, ei toimivaa ratkaisua tule löytymään. Israelin tulee lopettaa sortaminen ja kansanmurha. 

Ratkaisuksi on ehdotettu yhden ja kahden valtion ratkaisuja. Kahden valtion ratkaisu on maailman laajuisesti tunnetuin. Palestiinalla ja Israelilla olisi tässä mallissa omat itsenäiset valtionsa. Kahden valtion ratkaisua yritettiin vuonna 1993, tosin sekään ratkaisu ei antanut täyttä suvereniteettia palestiinalaisille. Ratkaisun kuitenkin esti Israelin nykyinen pääministeri Benjamin Netanyahu ja hänen Likud-puolueensa. Palestiinalaisten usko kahden valtion ratkaisuun on heikentynyt vuosien mittaan. Hamas on sanonut hyväksyvänsä kahden valtion ratkaisun, mutta Israel ei usko tähän sanomaan. 

Yhden valtion ratkaisua ei pidetä realistisena. Israelissa vallitsee edelleen apartheid palestiinalaisia kohtaan, ja tämän uskotaan myös jatkuvan, mikäli Israel ja Palestiina olisivat yksi valtio. 

Vastauksia yleisiin argumentteihin  

-Gazan kuolonuhreja valvoo Hamasin alainen organisaatio 

Israel on tappanut journalisteja Gazassa, jotta luotettavaa tietoa löytyisi vähemmän. YK:n alainen World Health Organization pitää lukuja luotettavana. Gazan ilmoittamat kuolonuhrit aiemmissa sodissa ovat pitäneet paikkansa. 

-Israelilla on oikeus puolustaa itseään. 

Israelilla on tietenkin oikeus puolustaa alueitaan, mutta valloitetussa maassa oleminen on edelleen hyökkäämistä. Israelin on noudatettava kansainvälistä lakia, mitä se ei ole tehnyt. 

-Sota on palestiinalaisten vika 

Kun vuonna 2006 pidetyt palestiinalaiset parlamenttivaalit pidettiin, Palestiina oli vankilamaisissa olosuhteissa. Hamas on luonut kannatustaan toteuttamalla paljon sosiaalisia projekteja. Palestiinalaisilla ei ole myöskään ollut mahdollisuutta äänestää vuoden 2006 jälkeen. Kaikki palestiinalaiset eivät tue Hamasia. Ei ole olemassa mitään tekoa, jonka rangaistus olisi kymmenien tuhansien siviilien tappaminen. Palestiinalaiset ovat aina äänestäneet rauhamomaisten ratkaisujen puolesta YK:ssa.