Hyppää sisältöön

Kaikille nuorille turvalliset kunnat ovat feministisiä ja antirasistisia!

Vasemmistonuoret muistuttavat, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen! Laadukas arki ei saa riippua yhdenkään nuoren asuinpaikasta, varallisuudesta tai taustasta. 

Hyvinvoiva yhteiskunta tukee nuoria, panostaa yhdenvertaisuuteen ja ratkaisee ympäristöongelmia sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kunnissa tulee olla tilaa monimuotoisuudelle ja vähemmistöjen hyvinvointi pitää huomioida. Turvallinen arki kaikille varmistetaan feministisellä ja antirasistisella päätöksenteolla. Myös esteettömyys tulee olla itsestäänselvyys, erityisesti kaupunkisuunnittelussa. 

Otetaan näissä vaaleissa harppaus kohti feministisiä ja antirasistisia kuntia!  

  • Yhdenvertaisuutta edistävät kunnat. Päätöksenteossa hyödynnetään päämäärätietoisesti sukupuolitietoista budjetointia sekä lapsivaikutusten arviointia. Sosiaalipoliittisilla työvälineillä ja asiantuntijoiden kuulemisella huomioidaan päätöksenteon vaikutukset yhdenvertaisuuteen. Esteettömyyden painoarvoa ja vammaisten asukkaiden kuuntelua vahvistetaan kaupunkisuunnittelussa. Tasa-arvotyöhön sitoudutaan ja sitä resurssoidaan riittävästi.
  •  Syrjintää ehkäisevät kunnat. Syrjinnän kokemuksia selvitetään ja syrjinnän sekä vihapuheen vastaiseen työhön sitoudutaan. Moniperustaista tasa-arvotyötä resurssoidaan riittävästi ja kunnan työntekijöitä koulutetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyydestä. Oppilashuollon resursseja vahvistetaan ja kiusaamista ehkäistään kouluissa. Yhdenvertaisuustyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toimintaa tuetaan johdonmukaisesti ja työmarkkinoiden tasa-arvoa vahvistetaan muun muassa anonyymilla rekrytoinnilla.
  • Vähäosaisista huolehtivat kunnat. Asunnottomuutta ja sosiaalista alueellista eriytymistä ehkäistään tuottamalla riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja sekä varmistamalla laadukkaat lähipalvelut kaikissa lähiöissä. Ylläpidetään asunnottomien hätämajoitusta ja huolehditaan myös paperittomien pääsystä peruspalveluihin. Alueellisen köyhyyden poistamiseen, pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen sekä sairaiden tai kuntoutuksessa olevien asukkaidensa palveluihin investoidaan.
  • Demokraattiset ja mukaan ottavat kunnat. Osallistuvasta budjetoinnista tehdään osa kaikkien kuntien päätöksentekoa. Alaikäisten kuuleminen päätöksenteossa varmistetaan takaamalla nuorisovaltuustoille läsnäolo- ja puheoikeus päättäviin elimiin. Haavoittuvien ihmisryhmien, kuten vanhus-, vammais ja siirtolaisneuvostojen, säännöllinen kuuleminen varmistetaan.
  • Nuorten hyvinvointiin sitoutuneet kunnat. Kunnissa korjataan pandemia-ajan syventämää hoivavelkaa terapiatakuulla ja vahvistamalla koulujen oppilashuollon resursseja. Lapsille, nuorille ja työttömille tarjotaan kunnissa maksuttomia liikuntamahdollisuuksia sekä varmistetaan urheilutilojen saavutettavuus. Seksuaaliterveyteen panostetaan kunnissa maksuttomilla ehkäisyvälineillä ja laadukkaalla seksuaalineuvonnalla kaikille, myös yli 30-vuotiaille.

Yhdenvertaisuudesta hyötyvät kaikki. Nuorille hyvä kunta on viihtyisä myös muille kunnan asukkaille. Sujuva arki sekä turvallisuuden toteutuminen varmistetaan puuttumalla syrjintään ja eriarvoisuuteen niin kaduilla, kouluissa kuin työmarkkinoillakin. Kaikkien suomalaisten kuntien tulee olla viihtyisiä ja turvallisia ihan kaikille, ei vain harvoille!