Hyppää sisältöön

Kannabis lailliseksi!

Tämä päivä, eli 20. huhtikuuta, kansan kielellä 420, tunnetaan kannabis-teemaisena päivänä kannabiksen käyttäjien keskuudessa. Vasemmistonuoret vaatii kannabiksen laillistamista Suomessa sekä myynnin monopolin luomista valtiolle.

Kannabiksen laillisuus ja asema suomalaisessa yhteiskunnassa on puhuttanut paljon viime vuosina. Suhtautuminen kannabikseen etenkin nuorten keskuudessa on muuttunut myönteisempään suuntaan vuosien varrella Tämän osoittaa muun muassa se, että kansalaisaloitekampanja kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi keräsi vuonna 2020 vaaditut 50 000 allekirjoitusta. Lakialoitteen mahdollisuudet mennä läpi eduskunnassa ovat kuitenkin heikot, joten kannabiksen käyttö säilynee rangaistavana myös jatkossa.

Emme ole vielä siinä pisteessä, missä monet muut maat ovat. Esimerkiksi Kanada laillisti kannabiksen vuonna 2018. Lukuisat maat Euroopassa ovat dekriminalisoineet käytön, eli poistaneet käytön rangaistavuuden ja harkinneet laillistamista.

Nykyinen lainsäädäntö, jonka seurauksena jo vähäinenkin käyttö tai hallussapito voi hankaloittaa tulevaisuuden työmahdollisuuksia, ei ole linjassa esimerkiksi kannabiksen dekriminalisointia puoltavan THL:n kanssa. Tutkitusti noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista; näin suuren väkimäärän leimaaminen rikollisiksi heikentää yhteiskunnallista koheesiota ja rikoslainsäädännön uskottavuutta. Nykytilanne on vaikea myös lääkekannabiksen käyttäjille, joiden reseptit ovat raskaan byrokratian takana.

Kannabiksen täysi laillistaminen olisi myös yhteiskunnalle hyödyllistä. Kanadassa dekriminalisointi toi valtiolle noin 164,5 miljoonan euron verotuloja pelkästään ensimmäisen viiden kuukauden aikana. Samalla mitättömiin kasvatus-, käyttö-, ja myyntirikoksiin menevät kulut säästyisivät. Laillistaminen on toteutettava luomalla valtiolle Alkoa vastaava monopoli kannabiskauppaan.

Nykyisessä päihdekeskustelussa korostuu negatiiviset mielikuvat ja haitat faktojen ja tutkitun tiedon sijasta. Kuten muihinkin päihteisiin, myös kannabiksen käyttöön liittyy haittoja. Päihteet eivät kuitenkaan katoa tekemällä niiden käytöstä ja hallussapidosta laitonta. Päihdepolitiikassa on keskityttävä haittojen ehkäisyyn ja kannabiksen hallittuun olemassaoloon yhteiskunnassa.