Hyppää sisältöön

Kansalaisfoorumi palauttaa nuorten luottamuksen demokratiaan

Nuoret eivät luota tulevaisuuteen tai poliitikkoihin. Nuorisobarometrin mukaan 89% nuorista suhtautui maailman tulevaisuuteen pessimistisesti. Kansakunnan kivijalka -tutkimuksen mukaan kaikista kansalaisista puolueisiin luotti jossain määrin vain 16% ja hyvin suurta luottamusta koki 0%. Tästä herää kysymyksiä: missä kansanedustuslaitoksemme on epäonnistunut, ja miten tilannetta voidaan korjata?

Mielestämme keskeinen syy nuorten epäluottamukseen on politiikan kykenemättömyys vastata ilmastokriisiin mukanaan tuomiin ennennäkemättömiin haasteisiin tehokkaasti ja tasapuolisesti. Politiikka ei tällä hetkellä ota huomioon nuorten tai tulevien sukupolvien tarpeita, kun päättäjät keskittyvät kriisin ratkomisen sijaan uudelleenvalintansa takaamiseen. Ei olekaan ihme, että nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella.

Nuorten äänellä tulee olla painoa politiikassa. Tähän tarpeeseen kansalaisfoorumi on vastaus, Kansalaisfoorumi-työryhmän puheenjohtaja Roni Nousiainen toteaa.

Epäluottamus on ymmärrettävä tapa suhtautua politiikkaan. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ainoa tapamme suhtautua tulevaisuuteen. Meillä on kansakuntana mahdollisuus rakentaa myös uutta luottamusta toisiimme, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kansalaisfoorumi on tähän erinomainen vastaus. Sen tarkoitus on paikata edustuksellisen demokratian puutteita ja tuoda kansalaisten näkemykset laajemmin päätöksentekoon kuin mihin eduskunta yksin pystyy. Näin myös nuorten osallisuus vahvistuu ja saamme välineitä vastata viimein konkreettisesti ilmastokriisiin.

Suomeen on perustettava ilmastokriisin vastaisia toimia pohtiva kansalaisfoorumi

  • Kansalaisfoorumi on satunnaisotannalla valittava, Suomen kansalaisia tilastollisesti edustava toimielin, joka pyrkii asiantuntijatiedon pohjalta keskustellen löytämään yhteisiä pitkän aikavälin ratkaisuja ilmastokriisiin. 
  • Siinä missä puoluepolitiikassa raha ja eturyhmät puhuvat, kansalaisfoorumi antaa kansalaisille tasavertaisen mahdollisuuden pohtia, keskustella ja ehdottaa kaikkien kannalta parhaita ratkaisuja ilmastokriisiin omina itsenään. 
  • Kansalaisfoorumi ei korvaa nykyisiä parlamentaarisia käytänteitä, vaan täydentää niitä.

Kirjoittanut Vasemmistonuorten Kansalaisfoorumi-työryhmä