Hyppää sisältöön

Kiitos Vasemmistoliitto – töitä kuitenkin vielä riittää

Kevään budjettiriihi saatiin viime viikolla päätökseen. Vasemmistonuoret kiittää Vasemmistoliiton saavutuksista neuvotteluissa.

Vasemmistoliiton esitys ylimääräisestä indeksikorotuksesta hyväksyttiin, minkä ansiosta  sosiaaliturvan taso tulee paranemaan tällä budjettikaudella. Tämä koskettaa etenkin työttömiä työnhakijoita, opiskelijoita ja sairauspäivärahaa saavia, joille jää korotuksen jälkeen noin 20-30€ enemmän käteen kuukaudessa. 

Koulutuksen suhteen vasemmistoliitto saavutti paljon. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus saa tuntuvan 50 miljoonan vuosittaisen korotuksen ensi vuodesta lähtien. Useat ammattikoulut ovat joutuneet tinkimään opettajien määrästä ja näin ollen myös opetuksen laadusta, minkä takia korotus on erityisen tärkeä ammatillisen koulutuksen opetuksen laadulle. Korotus mahdollistaa esimerkiksi uusien opettajien palkkaamisen vakituisiin työsuhteisiin.

Jatkuva ja laadukas apu tullaan turvaamaan jatkossa sitä tarvitseville peruskoululaisille. Kouluihin vakiinnutetaan sitouttava kouluyhteisö, minkä tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä esimerkiksi poissaoloja. Myös ukrainalaisten lasten oikeus varhaiskasvatuksen palveluihin Suomessa varmistettiin lakimuutoksen ja tukipaketin muodossa. 

Kaiken tämän lisäksi kehysriihessä onnistuttiin perumaan tiedettä ja tutkimusta uhanneet leikkaukset. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan suunnataan 350 miljoonan euron lisärahoitus. Myös Suomen Akatemia saa ensi vuonna aiempaa suuremman 500 miljoonan euron myöntövaltuuden. 

Vaikka budjettiriihessä päätettiin panostaa uusiutuvaan energiaan investointien kautta sekä jatkaa työtä kohti laajaa hoitotakuuta, eivät toimet silti ole riittäviä. Ilmastokriisin ratkaisu, hoitajapula ja varhaiskasvatus vaatii kunnianhimoisempia päätöksiä.

“Riihessä ei huomioitu meneillään olevia hoitajien työtaisteluita, minkä takia puheet hoitotakuun eteen työskentelystä tuntuvat turhilta. Hoitotakuun toteutuminen vaatii tuntuvia parannuksia hoitohenkilökunnan palkkoihin ja työoloihin. Julkisten alojen ammattiliittojen palkkaohjelma tulee toteuttaa lisätalousarviossa”, muistuttaa Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja Ava Dahlvik.

Ilmastokriisi jäi riihessä myös liian vähälle huomiolle. Kriisin ratkaisu vaatii konkreettisia tekoja, päätöksiä ja päämääriä. Ilman todellisia rakenteellisia muutoksia pelkät puheet uusiutuvaan energiaan panostamisesta ja vihreän siirtymän vauhdittamisesta eivät pohjimmiltaan tarkoita mitään. 

“Jos budjettikehykset voidaan rikkoa puolustusmäärärahojen kohdalla, miksei samaa voitu tehdä ilmasto- ja ympäristöpanostuksissa? Tarvitsemme aktiivista fossiilisten polttoaineiden alasajoa, sekä laajaa reilun siirtymän ohjelmaa, joka turvaisi näillä aloilla työskentelevien toimeentuloa”, Vasemmistonuorten 1. varapuheenjohtaja Jenni Suutari toteaa.

Varhaiskasvatukselle annettu tukipaketti, joka mahdollistaa varhaiskasvatuksen palvelut ukrainalaisille pakolaislapsille, tulisi ulottaa koskemaan kaikkia pakolaisia. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen taustasta, statuksesta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Vaikka paljon on saatu aikaiseksi, töitä kuitenkin vielä riittää. Pakolaisten yhdenmukainen kohtelu, hoitajien palkkakuopan korjaaminen ja fossiilisten polttoaineiden alasajo on tapahduttava niin pian kuin mahdollista. Vasemmistonuoret asettaa toivonsa Vasemmistoliittoon.