Hyppää sisältöön

Liberon tilaajarekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 3. krs, 00500 Helsinki, p. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9.

Yhteyshenkilö
Vasemmistonuorten jäsen- ja toimistosihteeri, toimisto[at]vasemmistonuoret.fi, p. 045 3485499. 

Rekisterin nimi
Liberon tilaajarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja lehden tilaajan välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään seuraavia lehden tilaamiseen tarvittavia tietoja: nimi, katuosoite, postinumero, toimipaikka, sähköposti, puhelinnumero sekä mahdollisesti syntymäaika, jos käsiteltävä tilaustyyppi on vain alle 30-vuotiaille suunnattu ilmaistilaus.

Tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi saamme tietoa tilaajien osoitteenmuutoksista Posti Group Oyj:n tiedotuspalvelusta, mikäli henkilö on sallinut tietojen luovutuksen tämän kautta.

Tietojen luovutukset ja siirrot 
Libero ry sekä rekisterinpitäjänä toimiva Vasemmistonuoret ry käyttävät kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa ja Vasemmistonuoret ry pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä. Tilaajien tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille ainoastaan lehden postitusta sekä laskutusta varten.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen voidaan siirtää vain sellaisiin vastaanottajamaihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen suojaus
Tilaajarekisteri on tallennettu Vasemmistonuoret ry:n hallinnoimalle palvelimelle. Vasemmistonuoret ry vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein. 

Henkilötietojen säilyttäminen
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä. Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella: Vasemmistonuoret ry /jäsen- ja toimistosihteeri, Lintulahdenkatu 10, 3. krs, 00500 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Vasemmistonuorten  jäsen- ja toimistosihteerille henkilökohtaisesti.    

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

 Tietosuojaselosteen päivittäminen
Vasemmistonuoret ry voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa.

Laadittu helmikuussa 2024. Viimeisin muutos 25.3.2024.