Hyppää sisältöön

Mikä on EU?

Vasemmistonuorten Eurooppapoliittinen työryhmä

Euroopan unioni (lyhennettynä EU) on 27 eurooppalaisen maan välinen taloudellinen ja poliittinen liitto. Se on perustettu jälkeen vuonna 1958 vakauden lisäämiseksi ja rauhan takaamiseksi. Suomi on ollut EU:n jäsen vuodesta 1995 asti. Euroopan unioniin voivat liittyä ne eurooppalaiset maat, jotka täyttävät jäsenvaltioille asetetut poliittiset ja taloudelliset ehdot. Unionin perustana on oikeusvaltioperiaate. Sen kaikki toiminta perustuu perussopimuksiin, joista jäsenvaltiot ovat yhdessä sopineet.

Euroopan unionissa säädetään seuraavista asioista:

  • Sisämarkkinat ja reilu kauppa
  • Kansainvälisyys ja ja ulkomaankauppa
  • Tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
  • Muuttoliikkeet, rajaturvallisuus ja humanitaarinen apu 
  • Ilmasto- ja ympäristöasiat sekä eläinten oikeudet
  • Koulutus, kulttuuri ja nuoriso

EU:n jäsenmaat noudattavat yhteisiä EU:n säätämiä lakeja ja säännöksiä. Ihmisarvo luo perusoikeudellisen perustan, sitä on kunnioitettava ja suojeltava. 

Euroopan unionilla on valtava yhteinen sisämarkkina-alue, jonka ansiosta tavarat, palvelut, raha ja ihmiset voivat kulkea vapaasti maasta toiseen. Euroopan unionin alueella on poistettu/löysätty rajavalvontaa ja tullimaksujen määrää laskettu. EU:n alueella on myös 19 valtiossa käytössä myös yhteinen valuutta, euro. 

Euroopan unionissa kansalaisia edustaa vaaleilla valittu 705 edustajan Euroopan parlamentti, joka valitaan joka viides vuosi. Suomella on parlamentissa 14 edustajaa. EU-kansalaisuus merkitsee myös poliittisia oikeuksia. Jokaisella täysi-ikäisellä EU:n kansalaisella on oikeus ryhtyä ehdokkaaksi ja äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa joko asuinmaassaan tai alkuperäisessä kotimaassaan. 

Muita EU:n toimielimiä ovat kunkin jäsenmaan eurooppa-neuvosto, EU:n komissio, EU:n neuvosto sekä EU:n tuomioistuin.