Hyppää sisältöön

Miksi kansalaisfoorumi?

Miksi kansalaisfoorumi?

Kansalaisfoorumi on hiljalleen nousemassa julkiseen keskusteluun, mutta miksi me sellaisen tarvitsemme? Se selviää lukemalla lisää!

Kansamme edustajat – supliikit ja suositut, vai kansa pienoiskoossa?

Kun vertaat eduskunnan kansanedustajia koko kansaan, huomaat heidän näyttävän melko erilaisilta. Eduskuntaan pääsevät vain hyvät esiintyjät, joilla on aikaa, rahaa ja verkostoja kampanjointiin. Karsinnan seurauksena on varmaa, että tietyt näkökulmat ovat yliedustettuina tai mikä vielä pahempaa, tietyt näkökulmat jäävät huomiotta.

Kansalaisfoorumi muodostetaan arpomalla edustava otos, joka vastaa tietyiltä demografiatekijöiltään Suomen kansaa. Mm. ikä- ja sukupuolijakauma, koulutustausta ja asuinpaikka ovat tasaisesti edustettuina. Näin päästään siihen, että ratkaisuja ja niiden seurauksia pohtiessa kaikki näkökulmat ja kokemukset tulevat huomioiduksi. 

Nykymuotoisessa demokratiassa ajattelun lähtökohdat ovat siis liian suppeita ja vääristyneitä. Sen lisäksi päätösten laatua heikentää toinen merkittävä tekijä.

Ajattelu kielletty?

Puoluekuri ja ennakkoluulot estävät kansanedustajia löytämästä parasta ratkaisua.

vs. 

Kansalaisfoorumissa tavalliset ihmiset keskustelevat vailla sitoumuksia.

Monissa komedioissa on kohtaus, jossa sankari tekee tuhoisan päätöksen kuuntelematta palvelijansa varoitusta. “Mene vaan siitä keskimmäisestä ovesta…!” Hammasta purren palvelija tekee mitä käsketään. Kannattaako tällaisessa työpaikassa omia aivoja käyttää ollenkaan? Palvelijan ongelma koskee myös kansanedustajia. Lupaukset äänestäjille ja eturyhmille, sekä puoluekuri estävät pohtimasta ratkaisuja rehellisesti ja tasapuolisesti, vailla ennakko-oletuksia, tai valtataisteluja. Oppositiossa et saa kehua hallitusta ja keskustalaisena et saa leikata maataloudesta.

Kansalaisfoorumissa siihen valitut tavalliset kansalaiset puntaroivat yhdessä mikä ratkaisu on kokonaisuuden kannalta paras. Asiantuntijat esittelevät heille aiheen ja fasilitoijat huolehtivat siitä että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Heillä ei ole puolueita, joita edustaa, vaan kullakin oma taustansa. Myöskään toivo jatkokausista ei kannusta heitä mielistelemään äänestäjiä. 

Lopuksi

Kansalaisfoorumin tapaiset käytännöt, eli puntaroivat kansalaiskeskustelut ovat yleistyneet Suomessa poliittisten ratkaisujen löytämisessä, mutta kehityksen soisi olevan huomattavasti nopeampaa. Monien päällekkäisten kriisien aikaan tarvitsemme viisaampia, hyvin punnittuja päätöksiä, joissa otetaan huomioon kaikkien taustat.

Lisätietoja kansalaisfoorumista ja yleisemmin puntaroivasta kansalaiskeskustelusta: 

Menetelmät | Ilmastotoimet puntarissa | FACTOR (utu.fi)