Hyppää sisältöön

Talouden työkalupaketti: Mitä feministinen talous on?

 • Feministinen talouspolitiikka kuroo umpeen kuilua perinteisen talouskasvun ja todellisen hyvinvoinnin välillä. Siinä keskiössä on pyrkimys edistää sukupuolten tasa-arvoa ja luoda talousjärjestelmä, joka huomioi ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin.
 • Feminsitinen talouspolitiikka tunnistaa perinteisen talouskäsityksen aiheuttamat epätasa-arvot, erityisesti palkattoman työn osalta, mikä suurelta osin kohdistuu naisiin. Huolen aiheena on erityisesti hoivatyö, kuten lasten, kodin ja omaisten hoitaminen, joka jää usein näkymättömäksi ja taloudellisesti arvostamattomaksi.
 • Feministisessä taloudessa korostetaan, että palkkatyö on olennainen osa taloutta ja ansaitsee asianmukaisen arvostuksen.
 • Feministisen talouspolitiikan keskeinen tavoite on parantaa ihmisten ja luonnon hyvinvointia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
 • Talous nähdään välineenä, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoa eikä pelkästään tuottaa voittoa.
 • Feministinen talouspolitiikka pyrkii haastamaan nykyiset palkkaerot ja sukupuolittuneet ammatit, tavoitellen arvostuksen lisäämistä eri aloilla.
 • Nykyinen talousjärjestelmä arvottaa työn tuottavuuden perusteella, mikä heijastuu esimerkiksi hoiva-alan aliarvostamisena. Feministisessä taloustieteessä korostetaan tarvetta tasa-arvoisemmalle palkkarakenteelle ja ammatien arvostukselle, jotta sukupuolittuneet astelmat voitaisiin purkaa.
 • Feministisessä taloudessa huomioidaan myös ihmisten ja luonnon rajat. Tuottavuuden nimissä ei voida vaatia mahdottomuuksia ja työnteon kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Samalla ymmärretään ekologisuuden merkittävyys ja pyritään välttämään luonnonvarojen loputon tuhlaaminen.
 • Feministinen talouspolitiikka sitoutuu kestävään tulevaisuuteen, jossa ihmisten hyvinvointi ja ympäristön kunnioittaminen on tärkein asia.
 • Perinteinen taloustiede keskittyy BKT:n kasvuun ja muihin kvantitatiivisiin mittareihin, mutta feministinen taloustiede painottaa laadullisia näkökulmia. Se kritisoi kasvukeskeiskeisiä malleja, jotka eivät ota huomioon yhteiskunnallista hyvinvointia, eriarvoisuuden lisääntymistä tai ympäristön kestävyyttä.
 • Tavoitteena on luoda talousjärjestelmä, joka palvelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä eikä vain harvoja etuoikeutettuja. Samalla korostetaan vastuullisuutta ympäristön suhteen, sillä ekologinen kestävyys on välttämätön osa pitkän aikavälin hyvinvointia.
 • Feministinen talouspolitiikka kannustaa muuttamaan taloudellisia rakenteita niin, että ne palvelevat kaikkia sukupuolesta, etnisestä taustasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Tämä tarkoittaa esim. palkkakäytäntöjen uudistamista, perhevapaajärjestelmän laajentamista, naisten osallistumisen lisäämistä taloudelliseen päätöksentekoon ja kestävä kehityksen periaatteiden integroimista talouspolitiikkaan.
 • Feministinen talouspolitiikka tarjoaa näin ollen kattavan lähestymistavan talouden muuttamiseen, joka pyrkii luomaan oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja kestävämmän yhteiskunnan.

Tekstin on kirjoittanut Vasemmistonuorten talouspoliittisen kampanjan työryhmä ja teksti on osa Talouden työkalupaketti -julkaisusarjaa.