Hyppää sisältöön

Talouden työkalupaketti: Mitä talous on?

  • Talous on tekniseltä määritelmältä joukko keskenään vuorovaikutuksessa olevia henkilöitä, instituutiota, ryhmittymiä, jotka käyvät vaihdantaa toistensa kanssa.
  • Taloudessa on monenlaisia eri toimijoita kuten yksilöt, yritykset, kotitaloukset ja valtiot. Taloudessa tarkastellaan näiden toimijoiden tekemiä valintoja.
  • Taloudessa puhutaan resurssien jakamisesta. Tarkoituksena on jakaa rajalliset resurssit mahdollisimman parhaalla tavalla eli allokoida.
  • Talouspolitiikalla tarkoitetaan politiikkaa, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja pyritään ohjaamaan taloutta. Kun julkinen valta päättää tiettyjen resurssien käytöstä, kohdentamisesta tai pois jättämisestä on se talouspolitiikkaa. Talous on sitä, kun päätetään mitä resursseja käytetään ja kuinka paljon. Poliittiseksi talouden tekee, kun joudumme valitsemaan eri vaihtoehdoista.
  • Taloudessa puhutaan paljon niukkuudesta, millä tarkoitetaan resurssien rajallisuutta.
  • Talouspolitiikassa pyritään tekemään valintoja resurssien käytöstä niukkuudessa.
  • Talousjärjestelmä määrittää, miten resurssien käytöstä päätetään, ja talousjärjestelmiä on olemassa useita erilaisia. Markkinataloudessa resurssien käytöstä päättävät yritykset ja yksilöt, jotka markkinat saattavat yhteen. Markkinoilla ostetaan, myydään ja vaihdetaan tavaroita sekä palveluja.
  • Kapitalismilla viitataan laajempaan järjestelmään, joka sisältää kolme keskeistä instituutiota: yksityisomaisuus, markkinat sekä yritykset. Kapitalistisessa järjestelmässä tuotanto tapahtuu yrityksissä. Panokset ja tuotokset ovat yksityisomaisuutta, ja kuuluvat omistajille. Yritykset myyvät tuotoksensa markkinoilla. Kapitalismi keskittää vallan omistajille ja johtajille

Tekstin on kirjoittanut Vasemmistonuorten talouspoliittisen kampanjan työryhmä!