Hyppää sisältöön

Talouden työkalupaketti: Mitä talouskasvu on?

 • Talouskasvulla tarkoitetaan bruttokansantuotteen (BKT) kasvua, eli sitä, kun kaikkien kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen markkina-arvo kasvaa
 • Talouskasvu ilmaistaan yleensä prosentteina, jotka kertovat, kuinka paljon BKT on vuodessa noussut tai laskenut
 • Bruttokansantuotteeseen lasketaan se toiminta, jolla on rahallinen arvo markkinoilla. Esimerkiksi palkaton hoivatyö ei näy BKT:ssa lainkaan
 • Talouskasvun mittaaminen on historiallisesti melko tuore ilmiö, se aloitettiin 1930-luvulla Yhdysvalloissa
 • Talouskasvun taustalla on monia ilmiöitä. Niistä keskeisimpiä on työn tuottavuuden kasvu, joka on saavutettu erikoistumisen, koneellistuminen sekä tehokkaan fossiilisen energiantuotannon avulla
 • Talouskasvun ja hyvinvoinnin välillä on yhteys. Ei kuitenkaan ole totta, että hyvinvointiin tarvittaisiin välttämättä talouskasvua
 • Kun tietty tulotaso on saavutettu, talouskasvu ei enää lisää hyvinvointia, vaan voi jopa heikentää sitä. Kun kasvun tuomat kustannukset ylittävät sen hyödyt, kasvu on epätaloudellista. Esimerkiksi länsimainen kulutusyhteiskunta on jo niin pitkälle kehittynyt, etteivät uudet kulutusmahdollisuudet enää lisää hyvinvointia
 • Talouskasvun sanotaan olevan tärkeää globaalin köyhyyden poistamiseksi. Se ei kuitenkaan ole sitä automaattisesti, kasvun hyödyt jakautuvat hyvin epätasaisesti.
 • Talouskasvu ja ympäristölle koituva haitta ovat yhteydessä toisiinsa. Kasvava talous edellyttää yhä voimakkaampaa luonnonvarojen käyttöä
 • Usein politiikassa esitetty väite on, että ympäristöongelmat voidaan ratkaista teknisillä innovaatiolla ja kytkeä talouskasvu irti luonnonvarojen kasvavasta käytöstä. Tämä ei kuitenkaan ole realistista, sillä energian, talouden ja ympäristövahingon välillä on luja kolmiyhteys. Lisäksi talouden kasvua seuraava kulutuksen lisääntyminen moninkertaistaa ympäristövahinkoja
 • Talouskasvu ei ole koskaan aineetonta. Myös aineettomina pidetyillä hyödykkeillä kuten digitaalisilla palveluilla on viime kädessä aineellinen perusta, ja ne edellyttävät luonnonvarojen käyttöä
 • Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset. Siksi rajaton talouskasvu on fysiikan lakien vastaista. Mikäli tahdotaan tehdä realistista politiikkaa, ei sen tavoitteena voi olla jatkuva talouskasvu

Tekstin on kirjoittanut Vasemmistonuorten talouspoliittisen kampanjan työryhmä!