Hyppää sisältöön

Talouden työkalupaketti: Mitä verotus on?

 • Verotuksella tarkoitetaan yksityisen toimijan julkiselle vallalle suorittamaa pakollista maksua.
 • Veroista saatavat tulot ovat merkittävä osa julkisen toimijan, esimerkiksi kunnan tai valtion talouden tulopuolta. Verotus on osa fiskaalipolitiikkaa, eli keino valtiolle ohjata talouspolitiikkaa.
 • Verotuksesta säädetään julkisen vallan, kuten eduskunnan tai kunnanvaltuuston tasolla. Miten, kuinka paljon ja keneltä veroja kerätään ja mihin niistä saatavat tuotot käytetään on poliittinen valinta.
 • Perinteisesti ajatellaan, että verotuksella rahoitetaan julkisen vallan menoja, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoa, maanpuolustusta, sosiaaliturvaa tai infrastruktuuria.
 • Toisaalta esimerkiksi modernissa rahateoriassa nähdään, että veroja ei käytetä suoraan julkisen talouden menojen kattamiseen, vaan verotuksen tarkoitus on hillitä inflaatiota.
 • Veroja on erilaisia. Välittömät verot peritään suoraan yksilöltä. Välilliset verot on sisällytetty tuotteiden hintoihin.
 • Tuloja voidaan verottaa eri tavoin. Progressiivisella verotuksella tarkoitetaan verotusta, jossa kerättävän veron prosentuaallinen määrä kasvaa suhteessa tulojen kasvuun. Tasaverotuksella tarkoitetaan tilannetta, joilta kaikilta tulotasosta riippumatta kerätään sama prosentti veroja suhteessa tuloihin.
 • Verotuksella voidaan vaikuttaa tuloeroihin. Progressiivinen verotus vähentää tuloeroja, sillä siinä enemmän tienaavat maksavat suhteessa enemmän veroja.
 • Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Suomessa pääomatuloja verotetaan matalammin mitä palkkoja. Koska kaikkein suurituloisimmat saavat varallisuutensa usein pääomatuloista, madaltuu veroaste heidän kohdallaan.
 • Osa verovelvollisista välttelee verojen maksamista eri tavoin. Aggressiivisella verosuunnittelulla viitataan toimiin, joissa laeista löytyviä aukkoja tai porsaanreikiä hyödyntämällä yksilö minimoi häneltä kerättävät verot. On arvioitu, että Suomi menettää satoja miljoonia verotuloja aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi.
 • Suomen veroaste eli verokertymä suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut tällä vuosituhannella. Mikäli veroaste olisi pysynyt vuoden 2016 tasolla, olisi julkisen talouden tulopuoli noin 8 miljardia euroa suurempi.

Tekstin on kirjoittanut Vasemmistonuorten talouspoliittisen kampanjan työryhmä ja julkaisu on osa Talouden työkalupaketti -julkaisusarjaa.