Hyppää sisältöön

Moralismi ei pelasta henkiä – käyttötilat käyttöön!

Vasemmistonuoret vaatii huumeiden käyttötilojen perustamisen mahdollistavaa lainsäädäntöä!

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 31.1. seitsemän kohdan suosituslistan huumekuolemien ehkäisemiseksi. Erityistä kuohuntaa on aiheuttanut suositus kokeiluluontoisesti käyttöön otettavista valvotuista huumausaineiden käyttötiloista, joissa huumausaineita olisi mahdollista käyttää hygieenisesti ja turvallisesti.

Käyttötilojen tarkoitus on pelastaa henkiä ja ehkäistä huumeiden käytön haittoja. Huumekuolemien määrä on kasvanut Suomessa 2010-luvun aikana. Niitä aiheuttaa etenkin sekakäyttö, yliannostukset ja epäsuorasti likaiset käyttövälineet. Käyttötiloissa huumekuolemia aiheuttavia asioita pystyttäisi kuitenkin tehokkaasti poissulkemaan. Käyttötilat on laillistettu esimerkiksi Norjassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Suomessa useissa kaupungeissa on tehty aloitteita vastaavien tilojen kokeiluluontoisesta perustamisesta, mutta nykyinen huumausaineiden käytön kriminalisoiva lainsäädäntö ei mahdollista niitä.

“Toisin kuin väitetään, käyttötilat vaikuttavat positiivisesti ympäristöönsä. Käyttötilat eivät itsessään poista huumausaineriippuvuuksia, mutta niiden avulla terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollista tavoittaa vaikeasti syrjäytyneet käyttäjät, viedä käyttö pois kaduilta ja julkisista tiloista ja edistää kulttuuria, jossa käyttäjät luottavat viranomaisiin ja uskaltavat hakea apua. Riippuvuuksia ja ongelmakäyttöä vähennetään sekä puuttumalla syrjäytymiseen ja köyhyyteen että helpottamalla hoitoon pääsyä”, toteaa Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Oskari Päätalo.

Konservatiivinen moralismi rajoittaa edelleen huumekeskustelua Suomessa ja päätöksiä tehdään tutkitun tiedon sijaan ennakkoluulojen ja uhkakuvien perusteella. Stigmatisoinnin on loputtava ja huumausainepolitiikan lähtökohdaksi on otettava turvallisen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen. Suomen lainsäädännön tulee ottaa askel kohti inhimillisempää ja ennaltaehkäisevää huumepolitiikkaa sallimalla käyttötilojen perustaminen.