Hyppää sisältöön

Oikeus turvaan kuuluu kaikille, ei harvoille

Suomen hallituksen valmisteleman poikkeuslain lausuntokierros päättyi 25.3. ja eduskuntapuolueiden johto on keskustellut laista tällä viikolla. Monet järjestöt ja asiantuntijat ovat antamissaan lausunnoissa todenneet valmistelussa olevan lain olevan Suomen perustuslain sekä kansainvälisten sopimusten vastainen. Toteutuessaan laki estäisi oikeuden hakea turvaa ja siten riskeeraisi myös oikeuden elämään. Merkittävien ihmisoikeusongelmien lisäksi lain on kritisoitu mahdollistavan mielivallan rajalla ja vaarantavan myös rajavartioiden oikeusturvan. Tällaista lakia ei tule hyväksyä.

“Oikeus turvaan ja elämään ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ja joiden suojelemiseen ihmisoikeussopimukset pohjaavat. Näitä rikkovaa käännytyslakia ei tule missään nimessä panna täytäntöön. Jokainen puolue joka äänestää lain puolesta eduskunnasta osoittaa halveksuntansa ihmisoikeuksille sekä oikeusvaltiolle ja edesajaa niiden romuttamista.” painottaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen. 

Rajan sulkeminen ei estä liikkuvuutta, vaan tekee siitä ainoastaan vaarallisempaa. Rajat kiinni -politiikan sijaan tulisi panostaa laillisiin saapumisreitteihin ja kykyyn vastaanottaa turvapaikkaa hakevat. Lisäksi sulku vaikeuttaa merkittävästi ihmisten siteisiin Venäjän puolella asuvien perheenjäsenten ja muiden läheisten kanssa. 

Viime marraskuusta asti kestänyttä itärajan sulkua on perusteltu turvallisuudella, mutta hallitus on ollut niukkasanainen siitä, mihin se päätöksensä käytännössä pohjaa. On kestämätöntä, että näin vakavasti oikeuskäytäntöjen kanssa ristiriidassa olevaa toimintaa jatketaan ilman tosiasiallista mahdollisuutta keskusteluun. Tämä ei ole uhka ainoastaan niille, joita rajasulku koskettaa henkilökohtaisesti, vaan koko suomalaiselle demokratialle. 

“Käännytyslakia perustellaan turvallisuudella, mutta todellisuudessa sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen rikkominen asettaa meidät entistä suurempaan vaaraan. Tässä Venäjä nimenomaan hyötyy suomalaisten päättäjien selkärangattomuudesta. Jos hyväksymme mielivallan ja ihmisarvon eväämisen omien vallanpitäjiemme toimesta, miten voimme odottaa että ne toteutuvat omalla kohdallamme?”, jatkaa Vuorinen.

Vasemmistonuoret vaatii päättäjiltä: Lopettakaa ihmisoikeuksien vastainen toiminta, hylätkää käännytyslain valmisteleminen. Oikeuden turvaan tulee jatkossakin kuulua kaikille.