Hyppää sisältöön

Päätöksenteko EU:ssa?

Vasemmistonuorten Eurooppapoliittinen työryhmä

EU:n päätöksentekoon osallistuu neljä päätoimielintä.
Kyseiset elimet ovat:

  • Euroopan parlamentti
  • Eurooppa-neuvosto
  • Euroopan unionin neuvosto
  • Euroopan komissio

Päätoimielimet päättävät tiiviissä yhteistyössä siitä, mitä asioita EU käsittelee ja sääntelee, ja käynnistävät ja koordinoivat lainsäädäntömenettelyjä omien tehtäviensä mukaisesti.

Euroopan parlamentti edustaa EU-maiden kansalaisia. Parlamentti valitaan suorilla vaaleilla viideksi vuodeksi kerrallaan, joissa jokaisella EU-kansalaisella on äänioikeus. (Seuraavan kerran 6.-9.6.2024.) Se päättää EU:n lainsäädännöstä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Parlamentti myös hyväksyy EU:n talousarvion ja valvoo komission työtä.

Eurooppa-neuvosto on jäsenvaltioiden hallitusten- tai valtionpäämiesten kokous, jota kutsutaan usein myös EU:n huippukokoukseksi. Se koostuu jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä sekä Euroopan komission puheenjohtajasta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja valitaan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Eurooppa-neuvoston tehtävänä on määrittää unionin poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä, mutta käytännössä sillä on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa unionin kehitykseen ja toiminnan painopisteisiin.

Euroopan unionin neuvosto edustaa EU-maiden hallituksia. EU:n neuvostossa kunkin EU-maan ministerit kokoontuvat hyväksymään lakeja ja koordinoimaan alansa EU-politiikkaa ja -toimia. Ministerit kokoontuvat kymmenessä eri kokoonpanossa käsiteltävästä politiikan alasta riippuen. EU:n neuvosto tekee EU:n lainsäädäntöön liittyviä päätöksiä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan komissio koostuu komission jäsenistä, joita on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta. Komissio on EU:n pääasiallinen toimeenpaneva elin, joka vastaa lainsäädännön valmistelusta, EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta ja budjetin hallinnasta. Komissiolla on lainsäädäntöaloiteoikeus, eli se tekee säädösehdotuksia, jotka käsitellään ja hyväksytään Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa. Lisäksi komissio varmistaa, että jäsenmaat soveltavat EU:n lainsäädäntöä oikein.