Hyppää sisältöön

Suomen on laadittava sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma!

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan rakenteelliseen häirintään ja syrjintään on puututtava laatimalla sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma! 

Tällä viikolla Helsinki Prideen huipentuvaa Pride-kuukautta ovat varjostaneet järkyttävät uutiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuneesta hyökkäyksestä Oslossa ja hajoitetusta Pride-kulkueesta Istanbulissa. Nämä ovat vakavia hyökkäyksiä koko sateenkaariyhteisöä ja ihmisoikeuksia vastaan. Kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan näiden rikosten taustalla on yhteiskunnan rakenteellinen syrjintä, joka ilmenee päivittäin vihana ja häirintänä. Rakenteellisiin ongelmiin on puututtava kokonaisvaltaisilla toimenpiteillä.

Pride-viikkoa ovat tahranneet myös lunastamattomat lupaukset ihmisoikeusperustaisesta translain uudistamisesta. Tasa-arvon mallimaana esiintyvä Suomi on tutkimusten mukaan sateenkaarioikeuksien vertailussa vasta sijalla 12. Sijoitusta selittää räikeästi ihmisoikeuksia rikkova translaki, jonka uudistamisesta lausuntokierrokselle lähetetty uudistus sivuuttaa edelleen alaikäisten transnuorten oikeuden juridisen sukupuolen korjaamiseen. 

“Hyökkäykset ja häirintä kertovat siitä, että työ yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen on vielä kesken sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Politiikan tavoitteena ei voi olla vain riittävän hyvä sateenkaarioikeuksien toteutuminen, vaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien ehdoton toteutuminen”, muistuttaa Vasemmistonuorten 1. varapuheenjohtaja Jenni Suutari.

Sateenkaarioikeuksien eteen tehtävän työn tulee olla suunnitelmallista ja väsymätöntä, eikä se saa loppua jo saavutettuihin oikeuksiin tai jäädä vain vähemmistöjen tai sorrettujen vastuulle, vaan ihmisoikeuksien edistäminen  on meidän kaikkien asia. On tärkeää, että marssimme lauantaina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien puolesta. 

“Suomen on aika toimia maineensa mukaisesti. Hallituksen tulee perustaa pikaisesti työryhmä valmistelemaan kattava ja sitova sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jonka avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia voidaan edistää pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Vain tavoitteellisella toimintaohjelmalla voidaan puuttua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan rakenteelliseen syrjintään ja häirintään”, vaatii Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen.

Lisätietoja:

Pinja Vuorinen

Vasemmistonuoret ry

pinja@vasemmistonuoret.fi

Selmi Holopainen

Vasemmisto-opiskelijat ry

puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi