Hyppää sisältöön

Terapiatakuu kuntiin sekä terveyspalvelut kuntoon!

Vasemmistonuoret vaatii, että  hoiva- ja terapiatakuu toteutetaan jokaisessa kunnassa! Kaikkien Suomessa asuvien ihmisten tulee saada tasavertaista ja riittävän nopeaa hoivaa.

Yli vuoden ajan kestänyt koronapandemia on kuormittanut Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja ennennäkemättömällä tavalla. Hoitojonot ovat pidentyneet ja kiireetöntä hoivaa saa joissain kunnissa odottaa kuukausikaupalla. Mielenterveyspalveluissa ja transhoitojen suhteen odotusaika voi olla vielä pidempi. Hoivavaje on kestämättömällä tasolla. 

Pitkittyessään terveysongelmat vain pahenevat ja yhä useampi tarvitsee erikoissairaanhoitoa, mikä tulee hyvin kalliiksi yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Painopisteen terveyspalveluissa tulee olla ennaltaehkäisevässä hoidossa. Laadukas terveydenhuolto tulee ymmärtää tulevaisuuden  investointina, ei kuluna.

Terveydenhoitoon tulee päästä viikossa, oli kyse sitten terapiasta tai hammaslääkäristä.

Hoivatakuulla hoivaa viikossa. Hoivavaje ja hoitojonot puretaan ohjaamalla riittävästi resursseja julkisiin palveluihin. Julkisella terveyspalveluilla kunnat vastaavat lakisääteisten toimintojen laadusta sekä toimivuudesta lyhytnäköisen yksityistämisen sijaan.

Terapiatakuu kaikkiin kuntiin. Terapiatakuu takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus hoitoon, kärsi ihminen sitten skitsofreniasta, ADHD:sta tai vaikkapa työuupumuksesta.

Terveyskeskusmaksut pois ja sairaaloiden päivähoitomaksut alemmaksi. Terveyspalvelujen tulee olla edullisia kunnan asukkaille. Palveluiden järjestämisessä tulee noudattaa yhden luukun periaatetta ja mahdollistaa erityisesti matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut.

Itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaispalvelujen lähtökohdaksi. Vammaisten tulee saada päättää itse omista asioistaan, koski palvelutarve sitten asumista, kuljetusta tai terveydenhuoltoa. Vanhuspalveluissa asiakkaiden omaa tahtoa kunnioitetaan ja palvelut mitoitetaan oikeanlaisiksi, halusi vanhus asua sitten kotonaan tai palvelukodissa.

Päihdetukipisteiden määrää ylös ja palveluita myös päihtyneille. Kuntien päihdetyössä painopisteen tulee olla haittojen ja kärsimyksen vähentämisessä. Päätöksenteko nojaa tutkimuksiin, ei ennakkoluuloihin. Päihteiden käyttöön liittyvää stigmaa puretaan kouluttamalla henkilökuntaa.

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden terveyspalveluihin erityispanostus. Nuorissa ja opiskelijoissa lepää tulevaisuuden hyvinvointi. Kunnissa tulee satsata erityisesti nuorten jaksamiseen ja mielenterveyteen sekä vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon sekä nuorisotyön resursseja. 

Hyvinvointivaltio koostuu hyvinvoivista ihmisistä. Toimiva talous edellyttää, että taloutta pyörittävät ihmiset jaksavat ja ovat terveitä. Panostamalla terveyspalveluihin pidämme huolen paitsi elämän perusedellytyksistä, myös ihmisoikeuksien toteutumisesta. Kaikilla on yhtäläinen oikeus terveyteen!