Hyppää sisältöön

Translaki kerralla kuntoon – alaikäisten oikeuksia ei saa unohtaa!

Tuoreen uutisoinnin mukaan hallitus on lähettänyt translain uudistuksen lausuntokierrokselle. Hallituksen ajama translain uudistus mahdollistaisi juridisen sukupuolen korjauksen vasta täysi-ikäisenä, minkä lisäksi vaaditaan 30 päivän harkinta-ajan sisältävän hakemuksen täyttäminen. 

“Lakiuudistus on riittämätön ja se sivuuttaa alaikäisten transihmisten oikeudet täysin. Nykyinen translaki rikkoo ihmisoikeuksia ja on häpeällistä, että hallitus jättää siihen liittyvän uudistuksen puolivillaiseksi. Nyt olisi mahdollista saada lakiuudistus kerralla kuntoon. Vaikka hallituspuolueet ajavat linjauksissaan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, teot kertovat jostain aivan muusta”, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen.

Suomi on jo nyt muita Pohjoismaita juridiseen sukupuolenkorjaamiseen liittyvässä kehityksessä jäljessä, eikä nykyinen lakiuudistus parantaisi tilannetta riittävästi. Esimerkiksi Islannissa ja Tanskassa 15-vuotias voi korjata juridisen sukupuolen itse tehtävällä ilmoituksella ja alle 15-vuotias vanhempien suostumuksella. Norjassa ilmoituksen voi tehdä 16-vuotias ja 6-15–vuotiaiden hakemus on täytettävä yhdessä huoltajien kanssa. Ruotsissa kirjalliseen hakemukseen vaaditaan täysi-ikäisyys, mutta 12-17-vuotiailla on mahdollisuus siihen huoltajiensa suostumuksella.

“On absurdia, että 15-vuotias nuori, joka on rikosoikeudellisessa vastuussa toimistaan, ei kykenisi päättämään juridisesta sukupuolestaan. Pohjoismaiden esimerkin kautta Suomella ei ole perusteita olla mahdollistamatta tätä kehitystä alaikäisille”, huomauttaa Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Natalia Oksanen

Alaikäisten ihmisoikeuksien polkemisen lisäksi lakiuudistuksessa on havaittavissa muitakin puutteita: Sukupuolenkorjaukseen liittyvä hakemusprosessi loukkaa transihmisten itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen määrittelyyn vaaditaan ulkopuolisen suostumus ja näin olle transihmisiltä pidätetään mahdollisuus määritellä sukupuolensa itsenäisesti. Lisäksi uudistuksessa ei puututa väestötietojärjestelmään, eli niin sanottuun transrekisteriin, johon merkitään tieto sukupuolenkorjauksesta. Kyseessä oleva rekisteri on turvallisuusriski, sillä väärin käytettynä, kuten esimerkiksi ääriliikkeiden käsiin päätyessä rekisteri altistaa sukupuolivähemmistöt väkivallan ja vainon kohteiksi. 

“Sukupuolen juridinen korjaus tulisi olla ilmoitusasia – ei harkinta-aikaa vaativa hakemus. Transihmiset kohtaavat jo nyt valtavan määrän portinvartijuutta terveydenhuollossa. Tätä ei tulisi lisätä, vaan päinvastoin vähentää”, toteaa Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Emma Hesso.

Translain uudistukseen liittyviä ongelmia pyrkii korjaamaan Oikeus olla -kansalaisaloite. Vasemmistonuoret tukee edellä mainittua kansalaisaloitetta ja vaatii konsensuksessa aloitteen kanssa oikeudenmukaisempaa translakia. Mikäli hallituspuolueet seisovat ihmisoikeuksien puolella, tulee niiden äänestää kansalaisaloitteen puolesta sen tullessa käsittelyyn.