Hyppää sisältöön

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Uutiskirjeen rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuorten toimistosihteeri, toimisto[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuorten uutiskirje

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistonuorten uutiskirjeen rekisterin käyttötarkoitus on tiedottaa Vasemmistonuorten jäseniä ja muita järjestön toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä järjestön toiminnasta sähköpostitse.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterin sisältämät henkilötiedot ovat rekisteröidyn sähköpostiosoite sekä mahdollisesti etu- ja sukunimi. Lue täältä, mitä dataa Mailjet-alusta kerää ja käsittelee dataa: https://www.mailjet.com/privacy-policy/.

Tietolähteet
Tiedot saadaan henkilön liittyessä jäseneksi (jos on jäseneksi liittyessä toivonut listalle liittämistä), erikseen pyytäessä liittämistä listalle tai itse liittyessä listalle.

Tietojen luovutukset
Vasemmistonuoret ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin. 

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee Mailjet-alustalla. Rekisterin käyttöoikeus on Vasemmistonuoret ry:n työntekijöillä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Tietonsa luovuttanut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.