Hyppää sisältöön

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat: Metsät kuuluvat meille kaikille!

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen eivät onnistu ilman suuria toimintatapojen muutoksia. Siksi Euroopan unionilla on mahdollisuus ja ennen kaikkea velvollisuus toimia sekä metsä- että luontokadon pysäyttämiseksi. 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime vuonna valmistuneen laajan tutkimuksen mukaan aineellisen hyvinvoinnin lisäämistä ei ole saatu kytkettyä irti luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Metsien monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan silti pysäyttää. Se vaatii päättäjiltä riittävää tahtotilaa sitoutua EU:n metsästrategian kaltaisiin kansainvälisiin tavoitteisiin. 


Tarvitsemme laajamittaista luonnonsuojelua ja kestävämpää talousmetsien käyttöä. Samalla tulee ottaa käyttöön asiantuntijoiden ehdottamat mekanismit esimerkiksi metsänomistajille maksettavista hiilensidontakorvauksista. EU:n tällä viikolla julkaisema #FitFor55 -ilmastopaketti on askel oikeaan suuntaan. Paketti kuitenkin nykyisellään vähentää Suomen hiilinielujen tavoitemäärää – tätä kehityssuuntaa ei voida pitää kestävänä. Suomen tulee osaltaan sitoutua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riittäviin ilmastotoimenpiteisiin.

“EU:n metsästrategiaa on vastustettu vetoamalla kansalliseen määräysvaltaan ja siihen, että Suomessa osataan hoitaa nämä kysymykset ilman EU:n ohjaustakin. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan ole vain kansallinen kysymys. Ilman valtioiden rajat ylittäviä suuntaviivoja Eurooppa ei tule saamaan aikaiseksi tarvittavia ilmastotoimia”, toteaa Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström.

“Päätösvalta ilmastokriisin kaltaisessa asiassa ei voi olla harvojen käsissä. Yksittäisten suurten metsänomistajien intressien sijaan  yhteisen hyvän tulee olla päätöksenteon perusta. Lajikadon ja ympäristötuhon hillitseminen hyödyttää aivan kaikkia. Oikeus elämään ja elinkelpoiseen planeettaan ovat tärkeämpiä kuin omistajan oikeus toimia halutessaan kestämättömästi”, tiivistää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat hallitukselta yhtenäistä ja kunnianhimoista linjaa sekä kansalliseen että kansainväliseen ilmastopolitiikkaan.  Ekologisten tavoitteiden vastustamisen sijaan myös keskustan ja SDP:n ministereiden tulisi esittää eteenpäin vieviä ratkaisuja ekokriisiin ja metsiemme lajikatoon. Kysymmekin:  millaisia toimia metsien biodiversiteetin, eli lajien monimuotoisuuden, turvaamiseksi on tekeillä? Entä kuinka hallitusohjelman ilmastotavoitteet on tarkoitus toteuttaa? Huolipuheista on päästävä konkreettisiin tekoihin. Välittömiä toimia tarvitaan nyt, sillä lämpenemisen seuraukset näkyvät jo paitsi ympäri maailmaa myös meillä Suomessa.

Sanna Marinin hallituksen on nyt aika lunastaa lupaukset ilmastomyönteisyydestä.