Hyppää sisältöön

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat: nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat, että nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen saavutettavuus ja laatu on turvattava sote-uudistuksen ja aluevaalien myötä.

Koronapandemiakriisi on ollut erityisen raskas nuorten ja opiskelijoiden mielenterveydelle. Tällä hetkellä moni nuori joutuu odottamaan palveluita aivan liian kauan tai pahimmillaan jäämään ilman tarvitsemaansa apua.

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat kuuluttavat, että kaikenlaisista taustoista ja elämäntilanteista olevien lasten, opiskelijoiden ja esimerkiksi työttöminä olevien nuorten pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin turvataan. Mielenterveyspalvelut eivät saa jäädä vain hyväosaisten käytettäviksi.

Vaadimme:

  • Mielenterveyspalvelut kytketään osaksi lasten ja nuorten elämää! Kouluille ja oppilaitoksille osoitetaan tarvittavia resursseja mielenterveyden ammattilaisten kiinnittämiseksi osaksi kouluyhteisöjä. Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus lähipalveluihin, joita tarvittaessa täydennetään etänä toteutetuilla palveluilla.
  • Mielenterveyspalveluiden piiriin pääsee tulotasosta riippumatta! Maksukyvyttömyys ei saa olla este hoitoon pääsylle. Esimerkiksi kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudet on poistettava etenkin nuorten ja opiskelijoiden osalta.
  • Terapiatakuu otetaan käyttöön! Hoidon tarve on arvioitava välittömästi apua haettaessa, ja psykososiaalinen hoito ja tuki aloitettava kuukauden sisällä. Lisätään keskitason mielenterveyspalveluja, kuten lyhytterapiajaksoja, joihin voi hakeutua matalalla kynnyksellä.
  • Resurssipulaan puututaan! Psykiatriselle sairaanhoidolle on varmistettava asianmukaiset resurssit kautta maan. Esimerkiksi psykiatrisia osastopaikkoja on oltava riittävästi.
  • Mielenterveyspalvelut ovat esteettömiä! Mielenterveyspalveluiden saavutettavuus on varmistettava ja tukea on tarjottava myös vammaisille lapsille tai nuorille. Vammaisuus ei saa olla este palveluiden piiriin pääsemiselle.
  • Riippuvuus ei ole este hoidolle! Mielenterveys- ja päihdehoidon on kuljettava käsi kädessä, eikä päihteiden käyttö tai muu riippuvuus saa olla esteenä tuen saamiselle. Asiakkaan tulee saada tarvitsemansa palvelut saumattomasti.

Tarvitsemme nykyistä nopeampia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, sillä niin  mahdollistamme hoitoon hakeutumisen jo ennen tilanteen muuttumista vakavammaksi.

Samalla on tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Mielenterveyden ammattilaisia on jalkautettava niin kouluihin, oppilaitoksiin, nuorisopalveluihin kuin muihin yhteiskunnan järjestämiin palveluihin, esimerkiksi vahvistamalla oppilashuollon henkilöstöä kouluissa. 

Satsaaminen nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin on investointi kestävään tulevaisuuteen.