Hyppää sisältöön

Vasemmistonuoret: Kulttuurialan leikkausesitykset on peruttava!

Vasemmistonuoret ilmaisee huolensa kulttuurialaa koskevia leikkauksia kohtaan ja vaatii parempaa kulttuuripolitiikkaa koronan runtelemalle alalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiistaina 12.10. esityksen kulttuurialaan kohdentuvista 18,4 miljoonan euron leikkauksista vuodelle 2022. Kulttuurialan lisäksi myös taiteeseen, liikuntaan, tieteeseen, nuorisotyöhön sekä urheiluun kohdistuvaa suurta 43 miljoonan leikkauspakettia perustellaan vähenevillä rahapelituotoilla. Valtion viesti on, että sektorien tulee etsiä rahoituksensa muualta. 

Kulttuuri-alaan kohdistuvat leikkausesitykset ovat viidestä prosentista jopa viiteenkymmeneen prosenttiin ja esimerkiksi vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille esitetään lopetettavaksi kokonaan.

“On huolestuttavaa, että kulttuurialan merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille, sivistykselle sekä työllisyydelle ei edelleenkään arvosteta. Korona vei jo monelta toimijalta toimeentulon, leikkaukset taas palveluiden saatavuuden. Kulttuuri kuuluu meille kaikille, ei vain heille, joilla on rahaa maksaa tai toteuttaa”, toteaa Vasemmistonuorten 1. varapuheenjohtaja Mari Ikonen.

Erityisen huolissaan Vasemmistonuoret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä lopettaa kokonaan vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille. Kyseessä on noin miljoonan euron kokonaisuus valtion budjetissa. Esitys on herättänyt kulttuurialan toimijoissa kysymyksen siitä, tunteeko ministeriö oman hallinnonalansa perustarpeita. Niukoilla taloudellisilla resursseilla toimiville julkaisijoille osto- ja tilaustuet alalle ovat suorastaan elintärkeitä.

Tällä hetkellä moni kulttuurialan pienkustantamo ja selkokielinen kirjallisuus ovat vahvasti riippuvaisia kirjastomyynnistä. Ilman osto- ja tilaustukea näiden materiaalien saatavuus vähenisi huomattavasti. Leikkaus kohdistuisikin erityisesti selko- ja monikielistä kirjallisuutta tarvitseviin, kuten vammaisiin ja monikielisiin väestöryhmiin.

“Taiteen ja kulttuurin tukeminen on myös vahvasti tasa-arvokysymys. Maksuttomat kirjastopalvelut ovat olleet tärkeä osa kansansivistystyötä, lukutaidon ylläpitämistä ja kulttuurin saavutettavuutta. Kun selkokielisen materiaalin määrä vähenee, eriarvoistaa se heitä, jotka tästä hyötyisivät. Emme voi missään nimessä hyväksyä tällaisia leikkauksia”, jyrähtää Vasemmistonuorten liittohallituksen koulutuspoliittinen vastuuhenkilö Noora Kyllönen.

On surullista, että Marinin koalitiohallitus on lähdössä leikkaamaan pandemian jo ennestään runteleman kulttuurialan toimintaedellytyksiä. Hallituspuolueista Vasemmistoliitto on jo vaatinut leikkausten perumista. Vasemmistonuoret tervehtii ilolla esitystä ja toivoo, että kulttuuriala saa sen ansaitseman arvostuksen.