Hyppää sisältöön

WhatsApp-uutisviestit-rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuoret ry:n viestinnän suunnittelija, tiedottaja[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuorten WhatsApp-uutisviesti -rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistonuorten WhatsApp-uutisviesti -rekisteriä käytetään Vasemmistonuorten tapahtumista ja uutisista tiedottamiseen WhatsApp-viestisovelluksen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää rekisteröidyn etu- ja sukunimen sekä hänen puhelinnumeronsa.

Tietolähteet
Rekisteröity on itse ilmoittanut rekisterinpitäjälle yhteystietonsa ja halunsa tulla lisätyksi rekisteriin.

Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja muille osapuolille tarkoituksellisesti eteenpäin, mutta WhatsApp-sovellus on Facebookin omistama ja sen pääkonttorit sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten tietoja voidaan osittain käsitellä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee tiedottajan WhatsApp-tilillä sekä tallennettuina yhteystietoina hänen työmatkapuhelimessaan. Kopio yhteystiedoista sijaitsee järjestön hallinnoimalla palvelimella. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröity voi koska tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.