Valittu hallitus seisoo rivissä Vasemmistonuorten liittokokouksessa.

Vasemmistonuorten kolmiportainen järjestörakenne muodostuu keskusjärjestöstä, piirijärjestöistä ja paikallisosastoista. Keskusjärjestön jäseniä ovat piirijärjestöt. Piirijärjestöjen jäseniä ovat henkilöjäsenet, jotka toimivat paikallisosastoissa.

 

Liittokokous

Kahden vuoden välein järjestettävä liittokokous päättää Vasemmistonuorten toiminnan suurista linjoista ja poliittisesta ohjelmasta sekä valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Liittokokouksessa päätöksiä tekevät piirijärjestöjen valitsemat 170 vasemmistonuorta.

Viimeisin liittokokous pidettiin 1.-3.11.2019 Kajaanissa. Seuraava liittokokous järjestetään vuonna 2021.

 

Hallitus

Liittokokousten välillä keskusjärjestön politiikasta ja toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, 2 varapuheenjohtajasta, 9 varsinaisesta jäsenestä ja 2 varajäsenistä.

Katso hallituksen yhteystiedot täältä!

Hallituksen seuraavat kokoukset

  • 19.6. Hallituksen kokous 5/21
  • 14.-15.8. Hallituksen kokous 6/21
  • 11.-12.9. Hallituksen kokous 7/21
  • 16.-17.10. Hallituksen kokous 8/21
  • 5.-7.11. Liittokokous (ml. hallituksen kokous 9/21)
  • 3.-5.12. Viimeinen hallituksen kokous 10/21

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen kokousten välillä ja toimia työnantajan edustajana suhteessa yhdistyksen työntekijöihin, päättää kaikista palkanmaksuun liittyvistä muutoksista ja mahdollisista työntekijöiden etuisuuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä ohjata tarvittaessa työntekijöiden työtä.

Työvaliokunnan kokouksissa äänivaltaisia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen valitsemat 2–4 työvaliokunnan jäsentä. Pääsihteeri valmistelee työvaliokunnan kokousten päätösesitykset ja toimii kokousten sihteerinä.

Työvaliokunta kaudella 2020-2021

Liban Sheikh (puheenjohtaja), liban[at]vasemmistonuoret.fi
Mari Ikonen (1. varapuheenjohtaja), mari[at]vasemmistonuoret.fi
Christian Karau (2. varapuheenjohtaja), christian[at]vasemmistonuoret.fi
Samuel Drake, samuel[at]vasemmistonuoret.fi
Noora Kyllönen, noora[at]vasemmistonuoret.fi
Minna Majaniemi, minna[at]vasemmistonuoret.fi
Mikko Hietala, mikko[at]vasemmistonuoret.fi

Henrik Jaakkola (sihteeri ja esittelijä), henrik[at]vasemmistonuoret.fi

Työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien toteuttamiin hankkeisiin harkintansa mukaan hallituksen sille myöntämin valtuuksin.

Työvaliokunnan seuraavat kokoukset

  • 10/21 tiistaina 15.6.2021 klo 18

Lue lisää työvaliokunnan toiminnasta ja vastuista Vasemmistonuorten työ-, talous- ja matkustusohjesäännöstä.