Hallitus 2022

Vasemmistonuorten kolmiportainen järjestörakenne muodostuu keskusjärjestöstä, piirijärjestöistä ja paikallisosastoista. Keskusjärjestön jäseniä ovat piirijärjestöt. Piirijärjestöjen jäseniä ovat henkilöjäsenet, jotka toimivat paikallisosastoissa.

 

Liittokokous

Kahden vuoden välein järjestettävä liittokokous päättää Vasemmistonuorten toiminnan suurista linjoista ja poliittisesta ohjelmasta sekä valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. 

 

Hallitus

Liittokokousten välillä keskusjärjestön politiikasta ja toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, 2 varapuheenjohtajasta, 10 varsinaisesta jäsenestä ja 4 varajäsenistä.

Katso hallituksen yhteystiedot täältä!

 

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen kokousten välillä ja toimia työnantajan edustajana suhteessa yhdistyksen työntekijöihin, päättää kaikista palkanmaksuun liittyvistä muutoksista ja mahdollisista työntekijöiden etuisuuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä ohjata tarvittaessa työntekijöiden työtä.

Työvaliokunnan kokouksissa äänivaltaisia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen valitsemat 2–4 työvaliokunnan jäsentä. Pääsihteeri valmistelee työvaliokunnan kokousten päätösesitykset ja toimii kokousten sihteerinä.

Työvaliokunta kaudella 2022-2023

Pinja Vuorinen (puheenjohtaja)
Jenni Suutari (1. varapuheenjohtaja)
Ava Dahlvik (2. varapuheenjohtaja)
Maiju Salminen
Hilla Koskela
Ville-Pekka Timonen

Työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien toteuttamiin hankkeisiin harkintansa mukaan hallituksen sille myöntämin valtuuksin.

Lue lisää työvaliokunnan toiminnasta ja vastuista Vasemmistonuorten työ-, talous- ja matkustusohjesäännöstä.