Kuvitus, neljä moninaista henkilöä

Kuvitus: Valpuri Alanen

"Utopia Helsinki -kollektiivin mukaan turvallisemman tilan politiikka on yritys luoda käytäntöjä, jotka saavat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi ja ottamaan vastuuta epämiellyttävistä tilanteista. Se on yritys luoda tapoja muuttaa nämä epämiellyttävät tilanteet paremmiksi sen sijaan, että niitä pitäisi vain sietää.

Utopia Helsinki kuvaa turvallisempaa tilaa näin: turvallisemman tilan politiikka on feministinen yhteisöllinen menetelmä, jonka tarkoituksena on auttaa luomaan tapahtumaan tai toimintaan osallistuvissa sisäistä turvallisuuden tunnetta: kun voi luottaa, että omaa kokemusta kuunnellaan ja arvostetaan, ja kaikki ovat sitoutuneita turvallisemman tilan politiikkaan, myös yhteisön ristiriitoja uskalletaan käsitellä rakentavasti ja ratkaisuja etsien. Tarkoitus on myös saada ihmiset miettimään omaa käytöstään. Näin turvallisemman tilan politiikasta on apua hierarkioiden ja epätasa- arvoisten tilanteiden purkamisessa ryhmän sisällä. Tämä on myös keino luoda yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta tapaamisissa: kaikki ovat mukana ja vastuussa sosiaalisen tilan luomisesta."

– Vasemmistonuorten Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2018)

 

Turvallisemman tilan säännöt

1. Jokaisella on oikeus omaan tilaan – kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi

2. Älä tee johtopäätelmiä ulkonäön, toiminnan, käytöksen tai (oletetun) sosioekonomisen aseman perusteella

3. Älä oleta seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Älä kyseenalaista muiden tapoja toimia, kun ne poikkeavat normista

4. Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä – vältä rasistisia ja ableistisia ilmaisuja. Älä toista rasistisia, ableistisia, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, suhdemuotoon tai ulkonäköön liittyviä stereotypioita puheessasi edes ”ironisesti”. Poikkeuksena tähän on marginalisoituun ryhmään kuuluva puhe itsestään voimaantumismielessä

5. On hyväksyttyä ja suotavaa puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön/toimintaan. Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele tahatontakaan käytöstäsi, vaan pyri huomioimaan asia jatkossa

6. Kyseenalaista toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun

7. Jokainen saa tuoda esiin/kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluaa. Kynnys kertoa tulee olla matala, mutta ei velvoittava

8. Vältä spekulointia, juoruilua ja haitallista klikkiytymistä.

Jos rikot sääntöjä, niin älä huoli: me kaikki rikomme niitä. Niistä voimme kuitenkin oppia.
 

Voit ladata julisteen turvallisemman tilan säännöistä Vasemmistonuorten käyttöön täältä

Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattorin koostama Prezi-esitys Turvallisemman tilan säännöistä löytyy täältä. Voit käyttää esitystä Vasemmistonuorten tapahtumissa esitellessäsi säännöt osallistujille!

Vasemmistonuorten Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta löytyy ohjeet turvallisemman tilan sääntöjen luomiselle.