Kuvitus, neljä moninaista henkilöä

Kuvitus: Valpuri Alanen

"Utopia Helsinki -kollektiivin mukaan turvallisemman tilan politiikka on yritys luoda käytäntöjä, jotka saavat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi ja ottamaan vastuuta epämiellyttävistä tilanteista. Se on yritys luoda tapoja muuttaa nämä epämiellyttävät tilanteet paremmiksi sen sijaan, että niitä pitäisi vain sietää.

Utopia Helsinki kuvaa turvallisempaa tilaa näin: turvallisemman tilan politiikka on feministinen yhteisöllinen menetelmä, jonka tarkoituksena on auttaa luomaan tapahtumaan tai toimintaan osallistuvissa sisäistä turvallisuuden tunnetta: kun voi luottaa, että omaa kokemusta kuunnellaan ja arvostetaan, ja kaikki ovat sitoutuneita turvallisemman tilan politiikkaan, myös yhteisön ristiriitoja uskalletaan käsitellä rakentavasti ja ratkaisuja etsien. Tarkoitus on myös saada ihmiset miettimään omaa käytöstään. Näin turvallisemman tilan politiikasta on apua hierarkioiden ja epätasa- arvoisten tilanteiden purkamisessa ryhmän sisällä. Tämä on myös keino luoda yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta tapaamisissa: kaikki ovat mukana ja vastuussa sosiaalisen tilan luomisesta."

– Vasemmistonuorten Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2018)

 

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

 

  • Kunnioitetaan kaikkien fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Jokaisella on oikeus omaan tilaan ja ei tarkoittaa aina ei. Vasemmistonuorissa ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, häirintää, rasismia, syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. 
  • Kohdellaan toisiamme asiallisesti ja kunnioittavasti. Olettamusten ja ennakkoluulojen ilmaiseminen on toista osapuolta loukkaavaa. Annetaan kaikille tilaa olla erilaisia, samanlaisia, omanlaisia tai ei minkäänlaisia. Ei tehdä olettamuksia esimerkiksi ulkonäön tai toiminnan perusteella. 
  • Puututaan yhdessä ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, puutu tilanteeseen ja ota yhteys tapahtumassa toimiviin tai Vasemmistonuorten keskusjärjestön häirintäyhdyshenkilöihin. Turvallisemman tilan rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. 
  • Tarkastellaan kaikki omaa toimintaamme. On inhimillistä tehdä virheitä. Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Suhtaudutaan ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyritään sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan.
  • Otetaan kaikki mukaan toimintaan! ❤️ Ei jätetä ketään ulkopuolelle ja kohdataan kaikki toisemme kunnioituksella ja ystävällisyydellä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kertoa itsestään sen verran kuin haluaa, mutta velvoitetta ei tulisi olla.

Jos rikot periaatteita, niin älä huoli: me kaikki rikomme niitä joskus. Niistä voimme kuitenkin oppia.