Henkilö huutaa megafoniin, kuvassa punainen sävy.

Intoa järjestää huikea tapahtuma tai laittaa mielenkiintoinen hanke käyntiin? Hae Vasemmistonuorten projektirahaa!

Voit hakea projektirahaa sähköisesti tällä lomakkeella.

Vasemmistonuorten hallituksen valitsema työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien (vähintään kolmen Vasemmistonuorten jäsenen muodostama vapaamuotoinen ryhmä) toteuttamiin hankkeisiin. Projektirahaa myönnetään projektiluonteisiin, lyhytkestoisiin hankkeisiin.

Projektirahaa myönnetään erityisesti Vasemmistonuorten toimintasuunnitelman ja poliittisen ohjelman toteuttamiseen alueellisesti, Vasemmistonuorten valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamiseen, keskusjärjestön vuotuisten painopistealueiden mukaisiin projekteihin, piiri- ja perusjärjestöjen sekä muun alueellisen toiminnan aktivointiin ja jäsenhankintatempauksiin, Vasemmistonuorten jaostojen ja työryhmien omiin projekteihin, paikallisen perusjärjestötoiminnan käynnistämiseen, Vasemmistoliiton nuorten (alle 30-vuotiaiden) ehdokkaiden vaalityötä tukeviin projekteihin sekä nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntanuorten toiminnan tukemiseen.

Projektirahaa anotaan Vasemmistonuorten työvaliokunnalta kirjallisella hakemuksella, joka tulee toimittaa Vasemmistonuorten keskustoimistolle viimeistään seitsemän päivää ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta. Projektirahahakemus pitää jättää työvaliokunnalle ennen sen tapahtuman alkua, johon projektirahaa haetaan. Työvaliokunta kokoustaa joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai.

Lue koko projektirahaohjesääntö ja tarkat hakuohjeet täältä.